Existuje spojitosť medzi počasím a cievnou mozgovou príhodou? 

0
667
muz s bolestou hlavy a mrtvicou

Mŕtvica je jednou z hlavných príčin úmrtí a postihnutí na celom svete. Je pravdou, že v rozvinutých krajinách sa výskyt cievnej mozgovej príhody za posledné 4 desaťročia znížil až o 42 %. Avšak, výskyt mŕtvice v rozvojových krajinách sa paradoxne zdvojnásobil a prekonal výskyt v rozvinutých krajinách.

Najrizikovejšia krajina

Čína je najväčšou rozvojovou krajinou na svete a záťaž súvisiaca s mŕtvicou je neprimerane vysoká. Úmrtnosť spôsobená mŕtvicou tvorí až 19 % z celkovej úmrtnosti. Je to dvojnásobne viac ako úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca (8 %). Okrem toho majú pacienti s mozgovou príhodou v Číne vyššiu úmrtnosť ako pacienti z rozvinutých krajín.

Rizikové faktory mŕtvice

Pre zníženie zaťaženia cievnou mozgovou príhodou, je nevyhnutné identifikovať modifikovateľné rizikové faktory. Čo teda zvyšuje riziko vzniku mŕtvice? Ide predovšetkým o niektoré tradičné cerebrovaskulárne problémy, vrátane hypertenzie, vysokej hladiny cholesterolu, obezity, fajčenia a konzumácie alkoholu.

Spojenie medzi teplotou a mŕtvicou

Keďže práve Čína je najrizikovejšou krajinou, vedci začali skúmať možne korelácie medzi environmentálnymi rizikovými faktormi a mozgovou príhodou. Existujúce epidemiologické nálezy týkajúce sa teploty okolia a mozgovej príhody sú však nekonzistentné.

mlada zena s bolestou hlavy

Východiská štúdie

Vedci sa preto rozhodli pomocou štandardizovaného analytického protokolu preskúmať účinky teploty na dennú úmrtnosť na mŕtvicu v 8 čínskych mestách (Šen-jang, Peking, Tangshan, Taiyuan, Suzhou, Šanghaj, Guangzhou a Hongkong) patriace do mierneho a subtropického podnebia. Obdobie štúdia sa medzi rokmi 1996 a 2008 líšilo v závislosti od dostupnosti údajov. Analýza sa obmedzila na mestské oblasti, pretože register smrti nebol v čínskych prímestských a vidieckych oblastiach v Číne dobre zavedený.

Do tejto štúdie bolo zahrnutých takmer 48 miliónov obyvateľov miest. Počas študijného obdobia sa vyskytlo celkom 127 750 úmrtí na mŕtvicu, s vyššou úmrtnosťou na mŕtvicu v severných mestách. Pozorovali tiež sezónny trend s vyššou úmrtnosťou v zime. Medzi ďalšie opisné údaje boli údaje o študovanej populácii, znečistení ovzdušiavlhkosti.

Výsledky štúdie

Vedci napokon dospeli k názoru, že všeobecne účinky nízkej teploty trvali dlhšie ako 2 týždne. Účinky vysokých teplôt však boli obmedzené na prvé 3 dni a potom nasledovali znížené alebo dokonca negatívne účinky počas nasledujúcich dní. Táto štúdia ukázala, že studená, ako aj horúca teplota boli v Číne spojené so zvýšeným rizikom úmrtnosti na mŕtvicu. Naše zistenia môžu mať dôležité dôsledky na prevenciu mozgovej príhody v Číne.

Chcete si o cievnej mozgovej príhode prečítať viac?