Súdna rada bude môcť preverovať majetkové pomery sudcov, zmení sa aj voľba jej členov

0
11

9.10.2020 (Webnoviny.sk) – Súdna rada Slovenskej republiky bude môcť preverovať majetkové pomery sudcu či prijímať stanoviská k sudcovskej spôsobilosti. Vyplýva to z reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý minulý týždeň odobrila vláda.

Okrem toho sa zmenila aj voľba členov súdnej rady. Prezident SR, Národná rada SR a vláda SR budú môcť do súdnej rady nominovať len nesudcov.

Ministerstvo spravodlivosti SR tiež zavádza takzvaný regionálny princíp pri voľbe členov súdnej rady sudcami. V praxi by to malo znamenať, že okrem zástupcu Najvyššieho súdu SR budú v rade ôsmi zástupcovia viacerých volebných obvodov.

Nastavené zrkadlo

„Vzhľadom na to, že súdna rada riadi, spravuje a kontroluje súdnictvo v zákonom určenom rozsahu, považujeme za správne, ak hlava štátu, parlament a vláda budú nominovať do nej výlučne nesudcov. Inak by došlo k tomu, že by sudcovia kontrolovali samých seba a hrozilo by určité zjednodušenie takého spôsobu riadenia, správy a kontroly,“ uviedol pre agentúru SITA predseda súdnej rady Ján Mazák.

Aj ministerstvo spravodlivosti po schválení návrhu zákona vládou uviedlo, že zámerom tejto zmeny je nastaviť justičnému prostrediu zrkadlo. Do rady volí prezident, parlament a vláda polovicu z 18 členov rady.

Podľa Mazáka zavedenie regionálneho princípu pri voľbe členov rady reflektuje to, že súdna rada ako ústavný orgán vykonáva štátnu správu súdnictva s celoslovenskou pôsobnosťou.

Z deviatich členov súdnej rady, ktorí sú volení sudcami bude jeden z radov Najvyššieho súdu SR alebo Najvyššieho správneho súdu SR. Ďalších ôsmich členov budú voliť sudcovia ostatných všeobecných súdov vo viacerých volebných obvodoch.

Majetkové pomery

Súdnej rade pribudne aj kompetencia preverovať majetkové pomery sudcu. Ako pre agentúru SITA uviedol Ján Mazák, pre súdnu radu to bude výzva kapacitne zvládať novú úlohu.

„Avšak je prirodzené, že súdna rada bude personálne, technicky aj finančne posilnená, inak by to nebolo v jej silách. Ide predsa o viac ako 1 400 sudkýň a sudcov,“ dodal.

Ministerstvo spravodlivosti dávnejšie uviedlo, že predpokladá vznik nového aparátu popri súdnej rade práve na preverovanie majetkových pomerov sudcov.

Pri preverovaní majetkových pomerov sudcov a pri prijímaní stanoviska k sudcovskej spôsobilosti bude môcť súdna rada rozhodnúť, aké podklady či informácie od orgánov verejnej moci potrebuje.

Rada súhlasila

Vyžiada si ich a sama tieto informácie vyhodnotí. Preverovanie sudcovskej spôsobilosti vrátane majetkových pomerov môže vyústiť do disciplinárneho konania.

To bude po novom viesť najvyšší správny súd, ktorý môže uložiť sudcovi najprísnejšiu sankciu, a to odvolanie z funkcie sudcu.

Ako predseda súdnej rady dodal, súdna rada vyjadrila zásadný súhlas s navrhovanými zmenami v jej kompetencii. Otvorenou otázkou však zostáva uvedenie týchto zmien do každodennej praxe.

„Uvidíme, na presnejší záver je potrebný určitý čas narábania s novými právomocami. Bez praktického výkonu nových oprávnení súdnej rady sa môžeme len domnievať, ako budú fungovať a prispievať ku plneniu základného poslania súdnej rady,“ uzavrel Mazák.

Viac k témam: justícia, reforma súdnictva, súdnictvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Súdna rada bude môcť preverovať majetkové pomery sudcov, zmení sa aj voľba jej členov © SITA Všetky práva vyhradené.