Syndróm diabetickej nohy vzniká najmä v dôsledku ochorenia diabetes mellitus, ktorým trpí viac než 7 % Slovákov. Ide o veľmi závažnú komplikáciu, ktorá môže viesť až k amputácii dolnej končatiny. Práve syndróm diabetickej nohy spôsobuje 60 % zo všetkých netraumatických amputácií, a preto je dôležité vedieť, ako tomu predchádzať a nastaviť včasnú liečbu.

Syndróm diabetickej nohy

Syndróm diabetickej nohy je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie udávaná ako „infekcia, ulcerácia a/alebo deštrukcia hlbokých tkanív spojená s neurologickými abnormalitami a s rôznym stupňom ischemickej choroby dolných končatín na nohách“. Ide o veľmi závažné ochorenie, ktoré komplikuje kvalitu života pacienta a ktoré môže viesť k amputácii dolnej končatiny, ak je liečba nevhodná, prípadne nenasadená včas. Preto je potrebné vedieť, ako syndróm diabetickej nohy vzniká, aké má príznaky a ako je možné ho liečiť.

doctor-podiatrist-examines-foot

Vznik diabetickej nohy

Diabetická noha môže vznikať buď ako dôsledok ischémie alebo neuropatie, a teda buď poškodením tepien alebo nervov, ktoré vznikajú najmä v dôsledku neliečeného a dlho pretrvávajúceho diabetu mellitus. Avšak, okrem toho môžu vznik diabetickej nohy skomplikovať aj iné faktory, ako napríklad deformity nôh, poruchy prekrvenia končatín, ktoré sa prejavujú chladnými končatinami či zmenou farby, poškodenie funkcie obličiek, vysoký krvný tlak, plesňové ochorenia v medzi prstovom priestore alebo suchá a popraskaná koža.

Najčastejšie prejavy diabetickej nohy

Príznaky diabetickej nohy sa môžu líšiť v závislosti od toho, aká je príčina vzniku ochorenia. Avšak, najčastejšie môže ísť o zmenu vnímania citlivosti na teplo, chlad, bolesť či vibrácie. Ďalej sú to prejavy spojené so stratou citu v nohách či anatomické a funkčné zmeny tkaniva. Pri diabetickej nohe je potrebné dbať aj na čisté prostredie, pretože pri tomto ochorení je často zvýšená bakteriálna záťaž, ktorá môže spôsobiť vznik bolestivých vredov, infekcie a neskôr aj chronický zápal, ktorý zaťažuje organizmus. Ďalším prejavom tiež môže byť prudká bolesť, ak dôjde k uzavretiu tepny, a teda nastane nedostatok kyslíka a živín vo svaloch a tkanivách na nohe. Preto podceňovanie a zanedbanie môže proces liečby a hojenia rán skomplikovať.

Klasifikácia syndrómu diabetickej nohy

Ako sme spomenuli, príznaky diabetickej nohy sa môžu líšiť, rovnako ako aj nasadenie liečby. Tá sa určuje podľa toho, aký stupeň diabetickej nohy pacient má. Najznámejšou a najčastejšie používanou klasifikáciou SDN je Wagnerova klasifikácia diabetickej nohy, ktorá je rozdelená do 5 stupňov a je založená najmä na posúdení hĺbky ulcerácie a prítomnosti infekcie.

Táto klasifikácia rozdeľuje SDN na:

Stupeň 0: Vysoké riziko vzniku ulcerácií

Stupeň 1: Povrchový vred

Stupeň 2: Hlboký neinfikovaný vred

Stupeň 3: Flegmóna nohy

Stupeň 4: Lokalizovaná gangréna nohy

Stupeň 5: Gangréna celej nohy

elderly-woman-swollen-feet-press-test-wheelchair

Vhodná a včasná liečba diabetickej nohy

Ako prvé je potrebné skontrolovať zdravotný stav pacienta a liečiť samotný diabetes. Ďalej pri nábehu na syndróm diabetickej nohy je potrebné sa sústrediť na elimináciu infekcie, pretože práve tá tvorí základ pre správny proces hojenia. Je dôležité tento proces prehodnotiť s lekárom, pretože aj samotný proces hojenia rán sa v určitej fáze môže zastaviť či skomplikovať, napríklad ak sú používané nesprávne prípravky, ktoré pri dlhodobom používaním môžu mať práve opačný efekt, a preto je výber prípravkov tak dôležitý. Aj pri dlhodobom používaní má priaznivé účinky na hojenie rán kyslý oxidačný roztok Nexodyn, ktorý má dezinfekčný, vyplachovací a širokospektrálny antimikrobiálny efekt. Tento účinný a bezpečný roztok, reštartuje proces komplexného prirodzeného hojenia a úplného zahojenia rany. Okrem toho prispieva aj k čisteniu a zvlhčovaniu prostredia ulcerácie, zlepšuje oxygenáciu a podporuje a urýchľuje fyziologický proces hojenia defektov.

Prevencia vzniku diabetickej nohy

Okrem diabetu môžu za vznik diabetickej nohy aj iné faktory. Preto je potrebné sa sústrediť hlavne na to, aký tvar či farbu pokožky nohy majú, pretože tieto faktory môžu o zdravotnom stave pacienta prezradiť veľa. Tiež je potrebné nohy chrániť pred vznikom otlakov, a to vhodnou obuvou, zamedziť vzniku malých poranení, napríklad pri strihaní nechtov a dbať aj na čistotu nôh, ktorá sa týka aj dôkladného vysušenia či používaním správnych prípravkov, ktoré dokážu posilniť prirodzenú ochrannú funkciu. Dôslednou prevenciou je tak možné zamedziť počet ulcerácií a amputácií dolných končatín až o 50 %. Je však potrebné informovať o všetkých týchto preventívnych opatrení a následkoch nielen pacienta, ale aj rodinných príslušníkov.

    Spýtajte sa na radu odborníka

     

    Správnou prevenciou či nasadením vhodnej a včasnej liečby je možné zamedziť vzniku syndrómu diabetickej nohy a predísť tak rôznym ďalším zdravotným komplikáciám.