Rekonvalescencia a rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode je vo väčšine prípadov mimoriadne náročná. Avšak, existuje nekonečne veľa spôsobov, ako sa vám či vášmu blízkemu dá pomôcť. Medzi tie všeobecne známe metódy patrí polohovanie, cvičenie, zaradenie pacienta do bežného života či zmena životného štýlupodpora organizmu pomocou výživových doplnkov.

Existuje ale niekoľko ďalších, no menej známych metód, ktoré pacientom môžu pomôcť v rýchlom navrátení k predošlému spôsobu života. Ktoré to sú a aké sú ich postupy?

Výchovná rehabilitácia

Čo je hlavným cieľom výchovnej rehabilitácie u pacientov, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu? Edukovať samotného pacienta, ale aj jeho okolie fungovať prirodzene, a to v čo najväčšej možnej miere.  Pacienta učí žiť s jeho hendikepom s čo najvyššou úrovňou kvality života a jeho okolie žiť s postihnutým jedincom.

rehabilitacia

Sociálna rehabilitácia

V rámci sociálnej rehabilitácie sa využíva niekoľko liečebných metód, ktoré sa snažia obsiahnuť postihnutého jedinca a jeho vzťah k skupinám:

  1. Psychoterapia – zameriava sa na zvládnutie správania a presadenia sa.
  2. Autogénny tréning – jeho úlohou je navodiť svalové a psychické uvoľnenie.
  3. Biofeedback – znázornenie určitej funkcie, ktorú pacient bežne vykonáva tak, aby mu bolo umožnené sledovať ich jeho zmyslami, napr. zrakom, sluchom.
  4. Coping – spôsob riešenia kríz pacienta s chronickým ochorením.
  5. Sociálne skupiny – zahŕňajú komunity a kluby s pacientmi s rovnakým postihnutím vedené odborníkom, ktoré poskytujú vhodnú formu psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.

Pracovná rehabilitácia

Tento typ rehabilitácie veľmi úzko súvisí s fungovaním pacienta v rámci skupiny s rovnakým motorickým postihnutím, teda hendikepom. Aké metódy pracovná rehabilitácie zahŕňa?

  1. Ergoterapia – ide buď o priame pokračovanie liečebnej rehabilitácie, alebo jeho doplnkom, za účelom do najväčšej možnej miery maximalizovať silu pacienta a zlepšiť jeho pohyblivosť.
  2. Zamestnanie – zmysluplným spôsobom vypĺňa pacientovi čas strávený v dlhodobej hospitalizácii.

polohovanie

Chránená dielňa

Súčasťou týchto troch typov rehabilitácie pacientov postihnutím mŕtvicou alebo cievnou mozgovou príhodou je Chránená dielňa, teda miesto kde môžu pacienti pracovať kedykoľvek sa na to cítia alebo to potrebujú. Tá síce nemá stanovený výrobný plán, no jeho dôležitou súčasťou je súťaživosť jednotlivých členov.

Potrebujete radu ohľadom problémov spojených s cievnou mozgovou príhodou? Spýtajte sa našich odborníkov!

    Spýtajte sa na radu odborníka