Existuje niekoľko druhov poranení hlavy. Kým niektoré sú menej závažné, iné môžu byť životu nebezpečné. Medzi poranenie patrí aj traumatické poranenie mozgu, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva. Napriek tomu, že ide o veľmi závažné poranenie, je možné ho liečiť. Viete ako?

Stupne poškodenia mozgu

Kým prejdeme k samotnej liečbe mozgu, tak si povedzme, aké poškodenia mozgu môžu nastať. Úrovní je niekoľko a líšia sa od seba najmä tým, ako k ním prišlo alebo od ich stupňa závažnosti. Jednotlivé ochorenia mozgu môžeme zaradiť medzi primárne a sekundárne. K primárnym môžeme určite zaradiť otras mozgu, zlomeninu lebky, poškodenie nervových vlákien či nedostatočné okysličenie. Na druhej strane k tým sekundárnym patrí skôr opuch mozgu, vnútrolebečné krvácanie či ischémia mozgového tkanivá. Čo sa týka závažnosti, tak medzi tie, ktoré zanechávajú najhoršie následky patrí traumatické poranenie mozgu alebo cievna mozgová príhoda.

1

Traumatické poranenie mozgu

Je charakterizované a definované ako poškodenie mozgu, ktoré vzniká prevažne v dôsledku nejakých vonkajších mechanických síl. Zväčša k tomuto poškodeniu mozgu dochádza v prípade pádu, úderu, bodného či strelného zranenia, nejakého blízkeho výbuchu či náhleho zrýchlenia a spomalenia. Kým veľmi nebezpečná cievna mozgová príhoda sa väčšinou objavuje u starších ľudí, traumatické poranenie mozgu môže nastať kedykoľvek a ohrozené sú aj malé deti.

Príznaky poranenia mozgu

Kým mnoho z už spomenutých zranení môže mať okamžité viditeľné príznaky, mnoho z nich je takých, ktoré sa môžu preukázať až časom aj s trvalými následkami. Medzi tie najčastejšie, ktoré sa môžu objaviť a dokáže ich spozorovať aj laik patrí problém s pamäťou, zhoršená motorika či koncentrácia, narušená rovnováha, psychická úvaha, ale tiež aj ochrnutie časti tela a poruchy reči. Samozrejme, závažnosť príznakov sa líši od stupňa poranenia hlavy. Keďže pri traumatickom poranení mozgu ide o poškodenie tkaniva, príznaky môžu byť veľmi závažné a bohužiaľ aj trvalé. Najčastejšie ide o slabosť, zmätok, ťažkosť pri rozprávaní, strata vedomia, nevoľnosť, ťažkosť s videním alebo zvonenie v ušiach.

strata-vedomia

Čas hrá veľkú rolu

Okrem stupňa poranenia, veľkú úlohu zohráva aj časový faktor, ktorý sa následne môže preukázať aj na príznakoch a následkoch ochorenia mozgu. V tomto prípade sa to nazýva „zlatá hodina“, od ktorej závisí všetko. Preto je dôležité okamžite zakročiť, pretože ak nie je zranenie povrchové, môže byť vnútorné. Veľký dôraz treba klásť aj na prevenciu v podobe nosenia ochranných pomôcok hlavy, používania bezpečnostných pásov či sedačiek pre deti. Veľký dôraz sa kladie aj na riešenie problému a rehabilitáciu, ktorá výrazne môže zlepšiť stav pacienta. Vďaka rehabilitácii môžete znížiť spasticitu svalov, obnoviť pohyb končatín, nacvičiť chôdzu, obnoviť každodenné činností či priviesť pacienta k aktívnemu spôsobu života. Preto rehabilitáciu nepodceňujte, rovnako ako pomoc od blízkych.

    Spýtajte sa na radu odborníka

    Liečba poranenia mozgu

    Keďže ide o rôzne stupne poranenia mozgu, aj ich liečba sa mení. Zväčša pacient po takomto úraze hneď absolvuje interné a neurologické vyšetrenia, ako je CT, MR a podľa výsledkov sa stanoví aj následná liečba, ktorá môže byť akútna alebo chronická. V akútnej fáze liečby sa zisťujú bezprostredné poškodenia mozgu a štruktúry, ktoré s tým súvisia. Ak sa zistia veľmi veľké poranenia, pacient je náhle prevezený na sálu, kde sa realizuje operačný výkon. Následne po stabilizácii stavu pacienta sa prechádza do druhej fázy, ktorou je chronická fáza liečby. Tá väčšinou zahŕňa podávanie liekov, infúzií a rôznej výživy. Do tejto fázy je zapojených mnoho špecialistov, ktorí pacientovi dokážu pomôcť, prípadne zlepšiť následky poranenia mozgu. Samozrejme, dôležitá je aj ochota pacienta a rekonvalescencia spojená s užívaním výživových doplnkov, ktoré dokážu pacientovi pri zotavovaní pomôcť.

    4