Ak ste prekonali cievnu mozgovú príhodu, určite ste počas liečby stretli mnoho špecialistov, ktorí vám s týmto problémom pomáhali. Ľudia, ktorí sa s CMP ešte nestretli, si nevedia predstaviť, čo všetko človek musí podstúpiť. Preto si poďme ukázať, koho je potrebné vyhľadať, ak sa dostanete do tejto situácie vy alebo vaši blízki.

Špecialisti na CMP

Počas celej liečby môžete stretnúť mnoho špecialistov, ktorí vám pomôžu vrátiť sa do bežného života. Od štádia cievnej mozgovej príhody sa odvíja aj počet špecialistov, s ktorými môžete prísť do kontaktu. Ak máte ľahký priebeh CMP, počet lekárov bude výrazne nižší. Avšak, ak utrpíte ťažké štádium cievnej mozgovej príhody, môže vás liečiť až 10 špecialistov. Keďže ide o neurologické ochorenie, väčšina špecialistov sa bude orientovať práve na túto problematiku. Do kontaktu počas celej doby liečenia môžete prísť najmä s:

– lekárom na pohotovosti

– neurológom

– neurochirurgom

– rádiológom

– intenzivistom

– rehabilitačným lekárom

– zdravotnou sestrou

– fyzioterapeutom

– logopédom

– psychológom.

5

Kedy a ako prísť do kontaktu so špecialistom na CMP?

Lekár na pohotovosti – je veľmi pravdepodobné, že práve s lekármi na pohotovosti prídete do kontaktu, ako s prvými lekármi. Mnoho ľudí pri CMP nevie, že ju má, a preto ako prvé zavolajú Rýchlu záchrannú zdravotnú službu. Lekár na pohotovosti vám urobí prvé vyšetrenia a odporučí vás na röntgen alebo magnetickú rezonanciu.

Neurológ, neurochirurg – v prípade, že vám bude cievna mozgová príhoda zistená, ako ďalšie sa stretnete s neurológom, ktorý podáva pacientom lieky alebo výživové doplnky na zlepšenie stavu. Je to špecialista, ktorý sa orientuje práve na problémy a ochorenia spojené s nervovým systémom, a teda aj mozgom. Akonáhle váš problém bude natoľko závažný, že budete musieť podstúpiť operáciu. Vtedy sa stretnete s neurochirurgom, ktorý pracuje v tíme s množstvom ďalších iných medikov, lekárov, sestier a podobne.

4

Intenzivista, rádiológ – ak by vaša liečba pokračovala, nedajbože,  ďalej na JIS, môžete sa stretnúť so špecialistom intenzivistom. Ten má za úlohu riešiť práve takéto kritické prípady. S rádiológom sa osobne asi nestretnete, ale jeho úlohou je čítanie a analýza röntgenových lúčov z röntgenov.

Zdravotná sestra – počas pobytu v nemocnici sa môžete stretnúť s množstvom zdravotných sestier. Zdravotné sestry vás budú informovať o vašom zdravotnom stave, podávať vám lieky a budú vám vždy fyzicky k dispozícii.

6

Špecialisti na pohyb, reč a psychiku pacienta

Rehabilitačný lekár – veľmi dôležitou súčasťou liečby po prekonaní CMP sú práve rehabilitácie. Existuje množstvo špecialistov – rehabilitačných lekárov, ktorí sa zaoberajú konkrétnou časťou tela.

Fyzioterapeut – je lekár, ktorý sa zaoberá koordináciou a pohybom. Po prekonaní CMP vám môžu určité svaly ochabnúť, prípadne s niektorými časťami tela nebudete vedieť hýbať a podobne. Fyzioterapeuti majú za úlohu vám pomôcť s navrátením a funkciou pohybového aparátu, s pomocou aktívnych alebo pasívnych pohybov či s budovaním sily.

Logopédi – sú špecialisti, ktorí okrem verbálnej komunikácie sa zameriavajú aj na neverbálnu komunikáciu, pretože po prekonaní CMP je toto jeden z príznakov – strata, prípadne problémy s rečou.

Psychológ – po prekonaní cievnej mozgovej príhody sa výrazne môže zmeniť psychika človeka. Preto môže pacient vyhľadať pomoc psychológa. Ten mu pomôže s duševným zdravím, s pocitom úzkosti, depresiou alebo mu pomôže opäť sa začleniť do spoločnosti.

7

Ide o špecialistov, s ktorými sa počas liečby stretnete, ale samozrejme je ich omnoho viac. Môžete sa stretnúť aj s terapeutmi, ktorí sa zameriavajú na respiračné problémy, s hudobnými alebo výtvarnými terapeutmi, ale tiež aj so sociálnymi pracovníkmi.