24.10.2019 (Webnoviny.sk) – Viac než polovica pacientov, ktorí trpia chronickými ochoreniami ako je cukrovka či vysoký krvný tlak, z času na čas neužijú liek, pretože zabudnú, cítia sa dobre alebo si myslia, že liek nepotrebujú. Nedodržiavanie lekárskych pokynov však vedie k neúčinnosti liečby, čo môže viesť až k fatálnym následkom. Upozorňovali na to a k zodpovednej liečbe vyzývali pacientov všeobecní lekári vo svojich ambulanciách počas Týždňa adherencie.

Adherencia alebo aj správne dodržiavanie liečby je spôsob, akým sa hodnotí spolupráca pacienta a jeho prístup k liečbe. Nízka adherencia alebo nezodpovedný prístup pacienta často vedie k pridruženiu ďalších zdravotných komplikácií či k zlyhaniu liečby. Počas Týždňa adherencie s názvom Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne, ktorú v marci iniciovala spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia, sa v ambulanciách všeobecných lekárov na celom Slovensku sústredila pozornosť najmä na dodržiavanie liečby pacientov s cukrovkou, hypertenziou či vysokým cholesterolom.

Samotnému Týždňu adherencie predchádzal prieskum Ipsos, ktorý okrem adherencie liečby pacientov s chronickými ochoreniami, zisťoval aj koľko tabliet v priemere pacienti užívajú či aké sú dôvody neužitia predpísaných liekov. Z prieskumu vyplynulo, že až 53% respondentov niekedy svoje lieky neužije podľa odporúčaní a napríklad štvrtina pacientov s hypertenziou si pravidelne nekontroluje ani svoj krvný tlak. „Liečba chronických civilizačných ochorení je zradná, najmä ak pacienti trpia viacerými ochoreniami naraz. Pacienti sa zo začiatku cítia dobre, nemajú žiadne zdravotné problémy, ak však nedodržiavajú lekárom predpísanú liečbu, vystavujú sa vážnym komplikáciám. K zvyšovaniu adherencie by pri užívaní viacerých liekov naraz, mohli prispieť fixné kombinácie liekov,“ vysvetľuje všeobecná lekárka, MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA. Na základe mnohoročných klinických skúseností vieme, že fixné kombinácie liekov majú niekoľko výhod: nižší počet tabliet, ktoré musia pacienti užívať, lepšia kontrolovateľnosť liečby a nižšie riziko nežiaducich účinkov.

Na možné následky v prípade nezodpovedného prístupu k liečbe upozorňovali aj lekári v rámci Týždňa adherencie vo svojich ambulanciách, keďže základom zlepšenia adherencie je dobrá komunikácia medzi lekárom a pacientom. „Diabetes a s ním súvisiace ochorenia spočiatku nebolia a podľa prieskumu až 40% pacientov priznáva chyby pri užívaní liekov, obzvlášť, ak ich majú predpísaných veľa alebo nevidia okamžitý účinok lieku. Zlá situácia je aj s dodržiavaním diétnych a režimových opatrení. Kľúčom na zlepšenie je osveta, edukácia, trvalé pripomínanie (napr. aplikáciou v mobile), ale aj finančná dostupnosť. Pacient si musí taktiež uvedomiť, že efektivita liečby záleží najmä na jeho zodpovednosti, disciplíne a spolupráci s lekárom,“ približuje diabetológ, doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

To, že majú pacienti veľmi častý problém so zmenou životného štýlu, potvrdzuje aj dotazníkový prieskum uskutočnený počas Týždňa adherencie v 130 ambulanciách všeobecných lekárov. Do prieskumu sa zapojilo 727 pacientov, ktorí odpovedali na otázky

Týkajúce sa nielen užívania liekov, ale aj dodržiavania istých režimových opatrení. Z prieskumu vyplýva, že iba 15% pacientov dodržiava všetky odporúčania, vrátane diétnych opatrení či pohybového režimu. V rámci spomínaných zmien životosprávy robí ľuďom najväčší problém obmedzenie tukov, sacharidov a soli. Dodržať zákaz fajčenia je náročné pre 19,2% opýtaných a 18,5% respondentov označilo za namáhavú aj redukciu hmotnosti. Z hľadiska farmakoterapie, dodržuje liečebné odporúčania v priemere 60% pacientov. Lekári kontrolujú spotrebu liekov svojich pacientov a jedna tretina z nich vykonáva na zistenie adherencie aj laboratórne testy. Možností zlepšenia adherencie pacientov je niekoľko, lekári však deklarujú jasnú potrebu mať viac času na edukáciu pacienta.

Zlá adherencia je podľa prieskumu preukázaná aj u pacientov, ktorí užívajú viacero liekov naraz. Viac ako polovica pacientov užíva 1-3 lieky a takmer 30% pacientov užíva 5 a viac liekov.

Dôvody pacientov, pre ktoré vedome alebo nevedome lieky neužijú, sú rôzne. Viac než 75% pacientov lieky neužijú, pretože sa cítia dobre. Ďalších približne 70% opýtaných tvrdí, že lieky jednoducho užiť zabudnú. Pri vypĺňaní dotazníku mali pacienti na výber viacero možností, ktoré mohli pri svojich odpovediach označiť. To znamená, že pri jednom pacientovi sa môže stať, že lieky neužil pretože zabudol, ale zároveň mohol označiť aj odpoveď, že nebol doma, lieky sa mu minuli, alebo že bol vo finančnej tiesni a doplatok za lieky si nemohol dovoliť.

Podľa lekárov by však k lepšiemu prístupu pacientov k liečbe, mohli prispieť aj edukačné materiály, osveta v médiách či nižšie doplatky za lieky.

S ohľadom na dané čísla môžeme potvrdiť, že dôležitú úlohu pri komunikácií s pacientom zohráva aj lekárnik. To, že pacient neberie lieky ako má odhalí podľa prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. každý šikovný lekárnik dobre zvolenými otázkami. „Doba je uponáhľaná a pacient nechce lekára „otravovať „, občas nenájde odvahu sa na všetko poriadne spýtať. Niekedy lekárovi – autorite – neprizná, že mu liek nerobí dobre. Poctivo si ho vyzdvihne v lekárni, a potom ho hodí do koša,“ hovorí prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., s tým, že práve tu môže pomôcť lekárnik. „Liečba pacienta predpísaním lieku nekončí. V lekárni môžeme pravidelne apelovať na pacientov s vysokým krvným tlakom, aby si pravidelne kontrolovali krvný tlak a u diabetikov glykémiu,“ vysvetľuje. Úlohu v dodržiavaní liečby podľa profesora Kyseloviča hrá aj to, ako sú lieky zabalené a ich forma – či sa napríklad dobre prehĺtajú.

Z prieskumu taktiež vyplynulo, že lekári úlohu farmaceutických firiem vidia v tvorbe edukačných materiálov a šírení osvety zameranej na dodržiavania liečby a režimových opatrení. „To je samozrejme jeden z dôvodov prečo sme iniciovali Týždeň adherencie, ktorým sme chceli upozorniť na túto tému. Uvedomujeme si, že dôležitú úlohu v dodržiavaní liečby hrá aj to ako sú lieky zabalené a ich forma užívania, preto postupne uvádzame na trh lieky v nových obaloch spolu s dávkovacou tabuľkou, ktorá poskytuje lekárnikovi priestor na inštrukcie pre pacienta o tom kedy liek užívať. Vytvorili sme tak prehľadný obal, ktorý sa stal účinným prostriedkom na zlepšenie adherencie pacienta,“ dodáva Juan Carlos Conde Ibarra, generálny riaditeľ spol. TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o..

Inzercia

Viac k témam: liečenie, lieky, PR, TEVA Pharmaceuticals Slovakia
Zdroj: Webnoviny.sk – Iba polovica pacientov dodržiava všetky liečebné odporúčania. Častým problémom je zabúdanie a príliš veľa užívaných tabletiek denne © SITA Všetky práva vyhradené.