Vedeli ste, že cievna mozgová príhoda je hlavnou príčinou úmrtí a postihnutí na celom svete? Existuje niekoľko štúdií, ktoré dokazujú, že CMP je veľmi častým ochorením. Jedným z najčastejších príznakov tohto ochorenia sú okrem „padajúcej“ strany tváre, slabosti v ruke aj problémy s rečou. Preto je dôležité s pacientom po CMP komunikovať. Viete ako na to?

Komunikácia je dôležitá

Hoci je komunikácia s pacientom po CMP veľmi ťažká, je dôležité, aby s vami komunikoval. Rovnako je dôležité, aby počas komunikácie videl na vašu tvár, aby ju mohol sledovať. Nakoľko sa CMP prejavuje aj „padajúcou“ stranou tváre, rozumieť tomuto pacientovi bude spočiatku náročné, ale nevzdávajte to. Ak budete dodržiavať tieto kroky, stav pacienta sa môže výrazne zlepšiť.

3-1

Niekoľko tipov na komunikáciu, napriek rečovým poruchám

Ako sme už spomenuli, je dôležité, aby pri komunikácií pacient na vás videl, aby mohol sledovať vašu tvár. Vety by ste mali používať jednoduché a krátke. Pokojne pri komunikácií používajte rôzne obrázkygestikulujte. Rovnako dôležité je, aby na pacienta hovoril len jeden človek, aby sa mohol lepšie sústrediť. Preto, ak máte zapnutú televíziu, rádio alebo sa nachádzate v prostredí, kde je ruch, snažte sa tomu zamedziť. Okrem gestikulácie je dôležitá aj artikulácia. Hovorte pomaly a zreteľne. V prípade, že vám na prvýkrát nebude rozumieť, slová a vety zopakujte ešte pomalšie, ak je to možné.

Tréning robí majstra

Okrem toho, že budete na pacienta rozprávať, je dôležité, aby trénoval aj on. Pokojne mu môžete púšťať hudbu, rádio, audio knihy alebo využívajte rôzne nahrávky. Tie mu pomôžu pri porozumení. Hoci má pacient po CMP poruchu reči, ale nezabúdajte, že jeho myslenie sa nezhoršilo. Tréning a komunikácia síce je veľmi dôležitá, ale ak vidíte na pacientovi, že nevládze, doprajte mu odpočinok. Aj takáto regenerácia a oddych je veľmi dôležitá. Ak si myslíte, že tieto kroky nepomáhajú, pokojne s ním navštívte logopéda, ktorý vám pomôže a navrhne vám iné a lepšie rečové postupy.  Dôležitá pre pacienta po cievnej mozgovej príhode je aj socializácia. Avšak pacient po CMP si veľmi dobre uvedomuje svoj rečový hendikep, preto je možné, že zo začiatku sa socializovať nebude chcieť, preto toto jeho prianie rešpektujte.

2-1

Urýchlite zotavovanie

Predchádzať CMP a urýchliť zotavovanie pacienta po CMP je možné. Pacienti, ktorí dodržiavajú všetky odporúčania a berú predpísanú liečbu, dokážu znížiť riziko opakovania mozgovej príhody až o 90 %. K lepšiemu a rýchlejšiemu zotavovaniu po CMP tiež pomáhajú výživové doplnky založené na prírodnej báze, ktoré sú určené výhradne na liečbu CMP. Zaradením takýchto výživových doplnkov do procesu rehabilitácie získate vyššiu šancu na návrat do bežného života.