Vedeli ste, že zdravotné poisťovne na Slovensku ponúkajú množstvo benefitov aj na stomatologické ošetrenia? Navyše, až do výšky 100 €! Zistili sme pre vás, do akej výšky sa pohybuje príspevok na dentálnu hygienu, čo pre to musíte spraviť a aj to aké tlačivo potrebujete.

UNION

Poisťovňa Union ponúka svojim poistencom príspevok na stomatologické ošetrenia až do výšky 100 € ročne. Príspevok môžete využiť buď jednorazovo, alebo v priebehu celého kalendárneho roka. Tieto vyšetrenia zahŕňajú okrem plombovania, pečatenia zubov či koruniek aj dentálnu hygienu bez ohľadu na vek vás samých alebo vek vášho dieťaťa.

Kompletné informácie o tomto príspevku nájdete tu.

Podmienky

Musíte byť poistencom Union.
Musíte mať aktívne konto v Online pobočke, kde požiadate o príspevok.
Musíte mať absolvovanú preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku.

 

union

Ako získate príspevok?

Na podanie žiadosti máte 90 dní odo dňa ošetrenia.
Potrebujete doklad z registračnej pokladne alebo iný, napr. virtuálny, daňový doklad o tom, že zubár alebo hygienik ošetrenie vykonal.
Potvrdenie musíte mať buď priamo od hygienika, alebo si ho vytlačte a nechajte potvrdiť.
Tlačivo žiadosti o príspevok nájdete tu.

DÔVERA

Poisťovňa Dôvera poskytuje svojim poistencom príspevok na zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu pre vás i vaše dieťa. Výška príspevku je 25 € a Dôvera je ochotná poskytnúť ho 4x v priebehu kalendárneho roka aktívnym poistencom s dĺžkou poistného vzťahu viac ako 1 rok. Tým, ktorí sú v tejto poisťovni do 1 roka poskytne poisťovňa príspevok v rovnakej výške, ale len 2x do roka.

Kompletné informácie o tomto príspevku nájdete tu.

dovera

Podmienky

Úkon musí byť poskytnutý na území Slovenskej republiky.
Poistenec má aktívny poistný vzťah v Dôvere v čase podania Oznámenia a Žiadosti.
Poistenec nie je vedený v zozname dlžníkov.
Poistenec si plní oznamovacie povinnosti a má pokryté všetky obdobia poistenia v Dôvere.
Poistenec absolvoval preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Poistenec sa riadne stará o svoj chrup.

 

Ako získate príspevok?

Uistite sa, či váš zubár má zmluvu s Dôverou tu.
Vyplňte žiadosť vo svojej elektronickej pobočke (odkaz na žiadosť sa vám objaví hneď na Titulnej stránke po prihlásení); prípadne ju vyplňte v mobilnej aplikácii Dôvera.
Žiadosť musíte  mať vyplnenú najneskôr v deň ošetrenia.
Vytlačte si žiadosť a dajte ju potvrdiť vášmu zubárovi.
Zaplaťte zubárovi za ošetrenie.
Pošlite potvrdenú žiadosť s dokladom o zaplatení (účtovný doklad) do Dôvery prostredníctvom elektronickej pobočky (ako fotku alebo scan) alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky Dôvery.
Najneskôr do 90 dní vám peniaze pošleme na účet.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Aj všeobecná zdravotná poisťovňa spustila od 1.7.2018 novinku v podobe príspevku na dentálnu hygienu, no len pre vaše dieťa do 18 rokov vo výške 50 % z platby, maximálne však do 30 €.

 vszp

Podmienky

Dieťa je vo veku 6 – 18 rokov.
Absolvovalo preventívnu prehliadku v príslušnom kalendárnom roku.
Je poistencom VšZP minimálne posledné 3 roky.
Aspoň jeden z rodičov je tiež poistencom VšZP.
Benefit je platný len na území SR.
Stomatológ je zmluvným partnerom VšZP.

Ako získate príspevok?

Pred návštevou lekára si vytlačte žiadosť o príspevok na dentálnu hygienu.
Zaplaťte stomatológovi.
Doklad o zaplatení spolu s vyplnenou žiadosťou pošlite alebo doručte do ktorejkoľvek pobočky VšZP.
VšZP vám spätne pošle príspevok na váš účet alebo adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
O príspevok pre dieťa môžete požiadať do 3 mesiacov po absolvovaní dentálnej hygieny.