Aká je súvislosť medzi stresom a rizikom cievnej mozgovej príhody? Podľa American Medical Association je približne 80 % návštev lekárov spojených so stresom. Čo je však hlavné, ide o ľudí so smrteľnými diagnózami, akou je aj cievna mozgová príhoda.

Cievna mozgová príhoda a stres

Keďže cievna mozgová príhoda, alebo ochorenie zvané mŕtvica, je jednou z najrozšírenejších globálnych ochorení, je neustále pod drobnohľadom lekárov a výskumníkov. Tí sa neustále snažia hľadať príčiny, prečo čoraz viac ľudí toto ochorenie postihne. A nielen to. Hľadajú súvislosti medzi týmto závažným ochorením a rôznymi podnetmi z vonkajšieho prostredia, napríklad aj stresom.

Súvislosti cievnej mozgovej príhody a stresu

Ľudská psychika robí veľa. A všetci asi dobre vieme, že stres môže byť spúšťačom mnohých fyzických a psychických ochorení. Zdá sa, že rastúci počet výskumníkov ukazuje aj mnohé súvislosti medzi psychickým stavom, akým je stres a jeho možnou transformáciou do fyzického stavu, napríklad v podobe cievnej mozgovej príhody.

Muži vs. ženy

Na čo vedci po mnohým pozorovaniach napokon prišli? Štúdia University of Michigan priniesla zistenia, že muži, ktorí boli fyziologicky viac reaktívni na stres, mali o 72 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu mozgovej príhody. Tieto merania boli zistené prostredníctvom merania krvného tlaku.

V nedávnej štúdii sa u 6553 japonských pracovníkov mužského a ženského pohlavia skúmala úroveň pracovných stresov. Vedci prišli k záveru, že muži pracujúci v stresujúcich zamestnaniach, ktoré vyžadovali vysoké nároky a nižšiu úroveň osobnej kontroly, boli vystavení väčšiemu riziku mŕtvice. A to, aj po kontrole premenných, ako sú vek, dosiahnuté vzdelanie, povolanie, fajčenie, konzumácia alkoholu, fyzická aktivita a študijná oblasť.

muz

Adaptácia na stres

V jednej z ďalších štúdií vedci skúmali úrovne adaptácie na stres. Inak povedané, ako dobre účastníci zvládli stres a s ním spojené riziká. Zistili, že u tých, čo mali problémy so zvládaním stresu, sa priamo úmerne zvyšovalo aj riziko vzniku cievnej mozgovej príhody. Hypertonici, ktorí chronicky nenájdu úspešné stratégie v stresových situáciách, sú zraniteľní škodlivými účinkami stresu. A tým aj zvýšeným rizikom budúcej mozgovej príhody.

Výsledky vedeckých výskumov

Aj keď je stres spojený z mozgovou mŕtvicou, nie je pevne stanovený ako jeden z jej nezávislých rizikových faktorov. Je však dôležité si uvedomiť, že stres je spojený s niekoľkými pevne stanovenými rizikovými faktormi mozgovej príhody. Ktoré sú tieto rizikové faktory? Vysoký krvný tlak, fajčenie či obezita.

Avšak, okrem potenciálneho zvýšenia rizika cievnej mozgovej príhody je stres spojený s horšími následkami pre tých, ktorí už mali mozgovú príhodu. Aj keď je potrebné urobiť viac výskumných pokusov, existuje dostatok dôkazov o vzťahu stresu a mozgovej mŕtvice.

Stratégie zvládania stresu

V rámci znižovania a lepšieho zvládania náročných životných situácií, vedci odporúčajú cvičenia ovplyvňujúce úroveň stresu. Aké efektívne stratégie na zníženie a prípadnú elimináciu stresu existujú? Meditácia, dýchacie cvičenia, zmeny v životnom štýle,  podpora organizmu pomocou výživových doplnkov, fyzická aktivita, či sociálna opora v ľuďoch, ktorí nás obklopujú.

    Spýtajte sa na radu odborníka