Cievna mozgová príhoda súvisí s viacerými rizikovými faktormi – vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, fajčenie, cukrovka či nesprávna životospráva. Mozgová mŕtvica prichádza najčastejšie u ľudí vo veku nad 65 rokov. Avšak, až 10 % ľudí, ktorí ju zažívajú má menej ako 45 rokov! S týmto problémom prichádza na rad i niekoľko znepokojení a otázok.

Príznaky cievnej mozgovej príhody u mladých

Medzi najčastejšie príznaky mozgovej mŕtvice patrí strata reči, pokles tváre a slabosť na jednej strane tela. Medzi ďalšie príznaky patria strata zraku, dvojité videnie, nezreteľná reč, závrat alebo ťažkosti pri chôdzi. Líšia sa však príznaky cievnej mozgovej príhody u mladých ľudí od príznakov staršej vekovej skupiny? Príznaky sú tak v podstate úplne rovnaké.

Príčiny vzniku cievnej mozgovej príhody

V prípade staršej vekovej skupiny je mozgová porážka najčastejšie spôsobená aterosklerózou – plátkom cholesterolu, ktorý stvrdne v tepnách a interferuje s prietokom krvi. Rizikové faktory ako cukrovka, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a fajčenie cigariet však môžu viesť k ateroskleróze aj u mladších ľudí.

Je potrebné vziať do úvahy nielen srdcové a hematologické stavy, ale aj niektoré lieky, infekcie a zápalové stavy môžu u mladých ľudí viesť aj k mozgovej príhode. Niektoré príčiny mozgovej príhody u mladých ľudí môžu byť geneticky ovplyvnené. Avšak, u 25 – 35 % mladých ľudí nie je možné zistiť presnú príčinu mozgovej príhody.

zena-focus-cievna-mozgova-prihoda-u-mladych

Liečba cievnej mozgovej príhody

Približne 80 – 85 % všetkých mozgových príhod v akomkoľvek veku je spôsobených zrazeninou blokujúcou prietok krvi v mozgu – ischemická mozgová príhoda. Jednotlivé fázy liečby mŕtvice u mladých ľudí je teda rovnaká ako u staršej populácie.

Rýchlosť liečby u mladých ľudí

Obdobie rekonvalescencie sa ale v závislosti od veku, zdravotného stavu, rozsahu poškodenia mozgu a pohybového aparátu či predpísaných výživových doplnkov môže líšiť. Mladí ľudia ale majú tendenciu na lepšie a rýchlejšie zotavenie sa po mozgovej príhode.

Lekári sa domnievajú, že zlepšená regenerácia môže súvisieť s prirodzenou schopnosťou mladšieho mozgu používať nepoškodené mozgové obvody na prevzatie funkcií poškodených obvodov. U starších pacientov môže byť elasticita mozgu znížená, ale zotavenie pokračuje.

Identifikácia mŕtvice ako príčiny týchto príznakov je často oneskorená nedostatočným uznaním, že k mŕtvici môže dôjsť u niekoho v tomto mladšom vekovom rozmedzí. Už pri počiatočných príznakoch je preto potrebné, čo najskôr privolať záchrannú službu a poskytnúť adekvátnu prvú pomoc!

    Spýtajte sa na radu odborníka