Mnohé štatistiky dokazujú, že rekonvalescenciu po cievnej mozgovej príhode môže do veľkej miery ovplyvniť správna rehabilitácia, a to najmä v období bezprostredne po mŕtvici. Existuje niekoľko pasívnychaktívnych spôsobov, ako zlepšiť kvalitu života postihnutého jedinca práve prostredníctvom rehabilitácie a cvičenia.

Čo zahŕňa rehabilitácia?

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode nie je jednoduchá a ani krátkodobá činnosť. Ide o komplexný proces, ktorého úlohou je zlepšiť nielen telesné, ale aj duševné ťažkosti pacienta. Zároveň by mala urýchliť znovuzaradenie človeka do každodenných činností a aktivít. Či už rodinného, pracovného alebo sociálneho prostredia. 

Untitled-1

Pasívne a aktívne techniky

Záujmom ošetrovateľov, zdravotných sestier a fyzioterapeutov by malo byť zabezpečenie blaha pacienta po cievnej mozgovej príhode. Títo pracovníci by mali dbať o udržanie integrity kože, nacvičenie správneho dýchania v nových podmienkach pacienta a polohovanie.

Najjednoduchším prostriedkom aktívnych pohybových techník je zase dýchacia gymnastika zameraná na svaly dýchacieho systému. Pokračuje sa cvičením v predstave, kedy rehabilitačný pracovník informuje pacienta o možnosti realizácie nejakého pohybu. Nasledujú náročnejšie techniky ako cvičenie s dopomocou a jednoduché kyvadlové či ťahové cviky, až po rôzne fyzicky náročnejšie odporové pohyby.

reb_zienka

Súbor rehabilitačných techník

Keďže rehabilitácie je proces, nie okamžité vyriešenie a odstránenie problému, obsahuje aj iné ako pasívne a aktívne spôsoby liečby a rekonvalescencie. Navyše, ak ide o pacienta s handicapom, je dôležité si uvedomiť, že toto postihnutie má negatívny psychický dopad i na jeho pracovné a sociálne prostredie. Preto liečba vyžaduje starostlivosť a pozornosť v rámci pracovnejpsychosociálnej rehabilitácie. Okrem toho, je potrebné naučiť pacienta žiť s jeho novonadobudnutým hanicapom, čo je zase úlohou výchovnej rehabilitácie.

Doplnková rehabilitácia

Pre ľudí postihnutých cievnou mozgovou mŕtvicou existuje množstvo prostriedkov, ako skvalitniť ich život a výrazne skrátiť dobu rekonvalescencie. V prvom rade je potrebné telu dodať množstvo vitamínov, minerálov a dôležitých výživových doplnkov založených na prírodnej báze.

pillSpoľahnúť sa, samozrejme, môžete aj na alternatívnu medicínu v podobe akupunktúry alebo jednoduché cvičenie ako jóga. Alebo jednoducho stavte na mobilnú aplikáciu, kreatívnu maľbu, zapisovanie prúdu vedomia, sústredené čítanie či sudoku ako tréningové programy na cvičenie pamäte a vašej pozornosti.

Žiaden vitamín či minerál však neslúži ako náhrada stravy alebo univerzálny všeliek. V rámci efektívnej rekonvalescencie je nevyhnutná aj vhodná životospráva v podobe zdravej stravy a pohybu. Predtým, ako začnete s akoukoľvek formou rehabilitácie v období rekonvalescencie, mali by ste sa poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom.