Pacienti postihnutí cievnou mozgovou príhodou môžu trpieť dlhodobými problémami spojenými s bežnými každodennými aktivitami v ich živote. Ide o nepriaznivé účinky na ich pohyb, reč, emocionálne zdravie, funkciu mozgu a dokonca aj na prehĺtanie. Čo sa deje v mozgu počas jednotlivých typov mŕtvice? A aké sú jej dôsledky?

Typy cievnej mozgovej príhody

Aké najčastejšie mozgové mŕtvice postihujú ľudí? Existujú dva rôzne typy mŕtvice. Zatiaľ čo ischemické mozgové príhody predstavujú asi 87% všetkých prípadov mŕtvice, hemoragické mozgové príhody tvoria približne 13%.

Ischemická cievna mozgová príhoda

Počas ischemickej cievnej mozgovej príhody sa artéria do mozgu blokuje alebo je zúžená nejakou krvnou zrazeninou. Ischemické mozgové príhody môžu byť klasifikované ako trombotické (krvná zrazenina vytvorená v tepne prenáša krv do mozgu) alebo embolické (krvná zrazenina sa tvorí v inej časti tela, odtrháva sa a prechádza k vášmu mozgu), v závislosti od toho, kde sa tvorí krvná zrazenina.

Hemoragická cievna mozgová príhoda

Pri hemoragickej cievnej mozgovej príhode sa tepna v mozgu roztrhne alebo krv uniká do mozgu. Ide o dôsledok vysokého krvného tlaku, prílišného množstva liekov na riedenie krvi alebo prekrvenia steny ciev (aneuryzmy), ktoré sú slabými miestami v krvných cievach. Hemoragické mozgové príhody možno ďalej klasifikovať podľa toho, kde presne sa krvácanie mozgu vyskytne.

numbness-down-one-side-of-the-body-is-a-sign-of-a-stroke-in-men

Dôsledky cievnej mozgovej príhody

Účinky cievnej mozgovej príhody sa môžu líšiť v závislosti od toho, kde v mozgu dochádza k mŕtvici a koľko mozgových buniek umiera. Mŕtvica môže spôsobiť paralýzu, ťažkosti s prehĺtaním alebo rozprávaním, stratu pamäte, bolesť, emocionálne zmeny a problémy s chovaním.

S ischemickou cievnou mozgovou príhodou veľmi úzko súvisí aj ďalšia zdravotná komplikácia. A síce, prechodný ischemický záchvat, ktorý je rovnako závažný ako samotná mozgová príhoda.  

Rizikové faktory spúšťajúce mŕtvicu

Vysoký krvný tlak
Fajčenie
Cukrovka
Zlá strava, obezita
Vysoký cholesterol
Atriálna fibrilácia
Srdcové ochorenia

  Spýtajte sa na radu odborníka

  Ako rozpoznáte cievnu mozgovú príhodu?

  Náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, ruky alebo nohy na jednej strane tela
  Problémy s rečou alebo neschopnosť porozumieť reči
  Náhla strata rovnováhy alebo koordinácia
  Strata zraku alebo stmievanie v jednom oku
  Problémy s prehĺtaním
  Náhla a silná bolesť hlavy bez príčiny

  Bezprostredne po utrpení cievnej mozgovej príhody je mimoriadne dôležité, aby ste dbali na zdravý životný štýl. Okrem vyváženej stravy je to, samozrejme, aj dôraz na pohyb a doplnenie stratených vitamínov vhodnými výživovými doplnkami.