Ischemická cievna mozgová príhoda je komplexná porucha a hlavná príčina úmrtí a postihnutí na celom svete. Každoročne na ňu zomierajú milióny ľudí, čo predstavuje obrovské bremeno v oblasti verejného zdravia. Najhrozivejšie v rámci štatistiky je však každoročný nárast pacientov s týmto ochorením. Kórejskí vedci preto skúmali vplyv genetiky na ischemickú mŕtvicu. Aké boli ich zistenia?

3 základné otázky

Rodinná anamnéza bola, samozrejme, spojená aj s rizikom cievnej mozgovej príhody. Veľkú úlohu v tejto problematike však zohráva aj ďalší faktor, a to, súvislosť s fajčením. Základný dotazník obsahoval sériu troch otázok týkajúcich sa rodinnej anamnézy mozgovej príhody:

  1. Mal niekedy biologický otec cievnu mozgovú príhodu?
  2. Mala niekedy biologická matka cievnu mozgovú príhodu?
  3. Mali niekedy biologickí súrodenci cievnu mozgovú príhodu?

Pre každého účastníka bola zozbieraná história cievnych mozgových príhod členov prvého stupňa. V tejto štúdii bol účastník klasifikovaný ako „majúci rodinnú anamnézu mozgovej príhody“, ak hlásili, že aspoň jeden príbuzný prvého stupňa mal mozgovú príhodu. Medzi príbuzných prvého stupňa patrili otcovia, matky a súrodenci.

Muži sú náchylnejší

Kórejskí vedci dospeli k jednoznačným výsledkom. Na vybranej vzorke dospelých, mužov i žien, vedci spozorovali významnú interakciu medzi fajčením a rodinnou anamnézou cievnej mozgovej príhody. Avšak, riziko vzniku mozgovej mŕtvice bolo vyššie u mužov. Navyše, spojenie medzi rodinnou anamnézou mozgovej príhody a infarktu myokardu bolo výraznejšie u pravidelných fajčiarov.

Zvýšenie rizika u fajčiarov

Interakcie medzi fajčením a rodinnou anamnézou mozgovej príhody boli konzistentné vo všetkých podskupinách charakteristických pre fajčenie, teda pre všetkých fajčiarov. Vrátane, veku na začiatku fajčenia, trvania fajčenia, množstva fajčenia, hĺbky inhalácie, ale aj skupiny ľudí, ktorí fajčia údený tabak. Najväčšie riziko však hrozilo účastníkom s mozgovou príhodou v rodinnej anamnéze a hlásenými pravidelným fajčením.

Bývalí fajčiari

V súhrne sme zistili, že vplyv rodinnej histórie na ischemickú cievnu mozgovú príhodu bol ešte viac zvýraznený fajčením. Dobrou správou je, že takéto zvýraznenie malo však tendenciu byť reverzibilné po viac ako 10 rokoch skončenia s fajčením.

Tieto zistenia nevyhnutne zdôrazňujú dôležitosť poradenstva pre rodinných príslušníkov v súvislosti s fajčením a s prihliadnutím na interakciu medzi pohlavím a prostredím pri prevencii cievnej mozgovej príhody.

 

Chcete si o cievnej mozgovej príhode prečítať viac?

Keďže ide o jedno z najrozšírenejších globálnych ochorení ľudstva, náš web o tomto probléme obsahuje množstvo užitočných informácií. Napríklad tieto: