Súčasná situácia na Ukrajine doslova nedáva spať mnohým ľuďom vo svete. Uplynulé dni prežíva mnoho ľudí smutné dni, kvôli ktorým sa nedokážu tešiť zo života tak ako predtým a tým trpí aj ich duševné zdravie. Myslieť však na svoje duševné zdravie je potrebné omnoho viac, než si myslíte.

Duševné zdravie

Duševné zdravie predstavuje stav psychickej pohody, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zdravia. Vďaka tomuto stavu je človek ďalej schopný užitočne pracovať, pričom využíva všetky svoje schopnosti, je prospešný pre svoju komunitu a dokáže zvládať bežný stres, ktorý sa v jeho živote vyskytuje. To však nie je všetko. Vďaka duševnému zdraviu si dokáže človek zarábať na živobytie, komunikovať s ľuďmi a nadväzovať s nimi vzťahy, je schopný cítiť a myslieť a tiež sa dokáže tešiť zo života.

mental-health-care-sketch-diagram

Faktory ovplyvňujúce duševné zdravie

Duševné zdravie ovplyvňujú najmä biologické činitele, ako je pohlavie či genetika, osobné, rodinné a sociálne skúsenosti, ale aj ekonomické a environmentálne prostredie. Tieto spomenuté faktory však môžu vplývať na duševné zdravie pozitívne. Avšak existujú aj rizikové faktory, medzi ktoré patrí napríklad stresujúca životná udalosť, vystavenie agresii, násilie, trauma, rodinné konflikty, zlé pracovné návyky a zručnosti, sociálna nekompetentnosť, prejedanie sa spojené s obezitou, nevhodný životný štýl a nadmerné užívanie návykových látok.

Činitele posilňujúce duševné zdravie

Z psychické hľadiska s duševným zdravím úzko súvisí aj sebaúcta, pozitívne myslenie, pocit kontroly, schopnosť zvládať stres a stresové situácie, schopnosť riešiť problémy a tiež emočná odolnosť. Na duševnom zdraví sa však môže odraziť aj strava, pracovný režim, pohyb, odpočinok či psychické vyčerpanie. S problematikou duševného zdravia sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Približne viac ako  27 % populácie EÚ trpní niektorou z porúch duševného zdravia.  V určitej miere je možné si v otázke duševného zdravia pomôcť sám, no pri stave úzkostí či depresií je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Schopnosť ovládať duševné zdravie

S duševným zdravím predovšetkým súvisí stres, ktorý pôsobí na fyzické a duševné zdravie negatívne. Medzi stresové situácie sa radí aj sedavé zamestnanie a sedavý spôsob života. Preto si vždy aj počas pracovnej doby doprajte oddych, prejdite sa alebo sa ponaťahujte a na chvíľu vypnite. Dôležité je tiež zvládať a organizovať si čas a náročnosť práce. Vždy myslite aj na svoje rezervy, aby sa nedostavil pocit vyhorenia.

Po fyzickom alebo psychicky náročnom výkone si vždy doprajte dostatočné množstvo spánku. Práve oddych a spánok súvisí s psychickými zmenami, ale aj oslabením imunitného systému, nervozitou, úzkosťou, zhoršenou pamäťou a koncentráciou, bolesťami hlavy a následne poruchami spánku. Psychický a duševný stav rovnako ovplyvňuje správne dýchanie, ktoré je prepojené so sústredenosťou a dostatočnou energiou. Rovnako s duševným zdravím súvisí aj relax. Preto si vždy doprajte čas pre seba pri aktivitách, ktoré máte radi a tiež relax, pri ktorom budete len oddychovať.

full-shot-woman-with-anxiety-bed

Pomoc s duševným zdravím

V určitých situáciách vám tieto aktivity nemusia pomôcť. Vtedy sa obráťte na odborníka, najlepšie psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra. Pomoc vyhľadajte predovšetkým vtedy, ak vám váš zdravotný stav nedovolí vykonávať bežné činnosti a žiť bežný život ako predtým.

Desatoro duševného zdravia

Organizácia Liga za duševné zdravie vydala Desatoro duševného zdravia, ktorým sa pokojne môžete riadiť. Síce ide o desatoro, ale je v dvanástich krokoch. Ak sa však chcete poradiť, pokojne využite Linku dôvery Nezabúdka, ktorá je dostupná nonstop 24 hodín denne. Využiť môžete aj ich e-mailovú poradňu.

1. Prijímaj sám seba

Spoznávaj seba, svoje dary, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne.

2. Hovor o tom!

Hovor o tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach a úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná!

3. Buď aktívny!

Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi.

4. Uč sa nové veci!

Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať „aspoň som to skúsil“.

5. Stretávaj sa s priateľmi

Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radostí života.

6. Rob niečo tvorivé!

Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Tvoriť môžeme v ateliéri i záhrade, v divadle i dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Výtvor možno skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie.

7. Zapoj sa a pomáhaj

Pohyb krídiel motýľa v jednom kúte sveta môže spôsobiť búrku na jeho opačnom konci. Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete a okolo teba. Politika, ekológia, charita, pomoc tým, ktorí to potrebujú, dávajú zmysel nášmu vlastnému životu. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to dá.

8. Neváhaj požiadať o pomoc

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc.

9. Oddychuj a uvoľni sa

Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré prinášajú radosť a relax.

10. Zdolávaj prekážky!

Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu.

11. Neboj sa snívať!

Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť.

12. Ži tu a teraz!

Minulosť je mŕtva a budúcnosť ešte len vytváraš. Jediná realita je práve teraz.

man-sitting-psychologist-s-office-talking-about-problems

Pracovať na duševnom zdraví je dôležitejšie viac než si myslíte. Preto v prípade, že potrebujete pomoc odborníka, určite ho vyhľadajte. Vyhľadať pomoc odborníkov nie je hanba, práve naopak. Ide o krok vpred, ako ostať zdraví.