Pracovné vzťahy sú mimoriadne dôležitým aspektom pre budovanie vašej kariéry a dlhodobú spokojnosť vo vašej práci. Ako v práci rozvíjať pozitívne pracovné vzťahy? Existuje niekoľko krokov pre vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia!

 

Budovanie vzťahov

Základom každého dobre fungujúceho vzťahu je pevná komunikácia. Či už komunikujete osobne, prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, vždy sa uistite, že komunikujete jasne a efektívne. Pri budovaní vzťahov je mimoriadne dôležité aj oceniť fakt, že každý z nás je jedinečný, preto by sme sa mali navzájom rešpektovať. A keďže aj ostatní sú ochotní počúvať vás, buďte rovnako pozorní!

 

Otvorená komunikácia

Dobré vzťahy sa spoliehajú na otvorenú a čestnú komunikáciu. Pripustenie, že nemáte správnu odpoveď na všetky vzniknuté otázky, nie je hanbou. Práve naopak! Ak ste ochotní sa dozvedieť, ako problém vyriešiť a aplikovať na neho nejaké riešenie, budujete si tým vo vašom tíme dôveryhodnosť. Vždy je to lepšie, ako ako klamať. Pri komunikácii radšej využite 30-sekundové pravidlo. Najprv si svoju odpoveď premyslite a až potom hovorte.

tpz1

Budovanie dôvery

Jedným zo spôsobov budovania dôvery je zaujímať sa o vašich zamestnancov či kolegov. Zistiť, čo je pre nich dôležité, čo ich trápi, alebo aj to, čo im pri vykonávaní ich pracovných povinností chýba. Budovanie dôvery vám umožní cítiť sa bezpečne pri zdieľaní informácií.

 

Pedantný prístup k práci

Vzťahy si, podobne ako každá jedna činnosť, vyžadujú určitý čas. Existuje niekoľko užitočných tipov, ako si získať vašich kolegov. Ich základom je práve pedantný prístup k vašej práci. Buďte zodpovední a za každých okolností presvedčte vášho nadriadeného, že sa na vás môže v čomkoľvek spoľahnúť. A určite pomôže, keď budete mať pozitívny prístup k prácivyhnete sa zbytočným konfliktom.

tpz2

Podpora v kolegoch

Je dôležité mať na pracovisku ľudí, ktorí vás podporujú. Ak ste ohromení pracovnou záťažou alebo ste v konflikte so svojím šéfom, skutočne vám pomôže vedieť, že ste súčasťou tímu. Podporujte pozitívny vývoj vzťahov na pracovisku, pretože zistíte, že aj ostatní sú ochotní pomôcť vám, akonáhle ich budete potrebovať. Nezabudnite vrátiť láskavosť a byť nápomocní tým, s ktorými pracujete.

 

Užívajte si vzájomné benefity

Vytváranie vzájomne prospešných výsledkov je v pracovnom prostredí jednou z najdôležitejších rád, aké vám vieme ponúknuť. Buďte kreatívni, skúste sa navzájom vnímať a učiť sa jeden od druhého. A nezabúdajte na to, že vždy máte k dispozícii materiálne benefity. Nebojte sa vášmu zamestnancovi za vynikajúce výsledky ponúknuť čosi naviac. Možno takýmto spôsobom zvýšite výkon vašich zamestnancov. No hlavne, milujte svoju prácu!

tpz3

Ak vám už vaša aktuálna spolupráca nevyhovuje, prehnane sa na ňu neviažte. Je dôvodom vašej nespokojnosti vyčerpaná kreativita? Stratili ste motiváciu? Alebo vám jednoducho nevyhovuje aktuálna pracovná organizácia, tempo a disciplína? Nebojte sa urobiť veľký krok a dajte výpoveď. Veď v dnešnej dobe je z čoho vyberať!

 

Chcete si prečítať viac? O tom, že moderné technológie nielen ničia vzťahy, ale ich aj urdžujú, sa dočítate práve na našich blogoch!