Obnovenie fyzickej kontroly tela a sily po cievnej mozgovej príhode (CMP) môže byť zdĺhavým procesom. Toto ochorenie postihuje až 12 000 Slovákov ročne, pričom na väčšine z nich zanechá určité fyzickéneurologické poškodenie.

Individuálne potreby pacienta

Ak ste utrpeli CMP, strata rovnováhy a kontrola môže sťažiť nielen chôdzu, ale aj obyčajnú každodennú činnosť, akou je státie. Samozrejme, že ambulantná liečbarehabilitácia po CMP je nutná, no na cvičenie by ste nemali zabúdať ani doma.

Rehabilitácia doma je však individuálna, v závislosti od miery poškodenia a potrieb každého pacienta. Napriek tomu, by však pacienti nemali zabúdať ani na rutinné a všeobecné platné cvičenia, pretože tie môžu posilniť nohyzlepšiť rozsah pohybu počas zotavenia z mŕtvice. Samozrejme, ak je to v ich silách!

rehabilitation

Počúvajte svoje telo

Tieto nízko záťažové ťahy a strečové cvičenia nôh na zotavenie po CMP sú dobrým doplnkom k profesionálnym rehabilitáciám. Rovnako ako pri každom cvičebnom programe a s ním spojeným výživovým doplnkom, skôr ako začnete, poraďte sa so svojím lekárom. Ak spozorujete zvýšenú bolesť, nepríjemné pocity alebo iné problémy, okamžite zastavte tieto cvičenia a rovnako sa poraďte so svojím lekárom!

Set cvičení na státie a rovnováhu

Pacienti po CMP častokrát strácajú rovnováhukoordináciu. Tento stav môže spôsobovať ťažkosti aj s jednoduchými akciami, aké sú státie chôdza. Okrem toho, sa u pacientov môže vyskytnúť aj slabosť svalov na vonkajšej strane bedrovej oblasti.

Cvičenia na státie a rovnováhu sú nevyhnutné na to, aby ste po mŕtvici znovu nadobudli svoju kvalitu života. Pri vykonávaní týchto cvičení vždy držte stôl alebo podobný stabilný povrch, aby ste zabránili pádu.

CVIČENIE 1: Základná úroveň státia a rovnováhy

Držte sa stabilného povrchu a stojte rovno. Podvihnite jednu z nôh a postupne prenášajte váhu na druhú. Držte 10 sekúnd a pomaly spustite nohu späť na zem. Opakujte toľkokrát, koľko vám to noha povoľuje a následne postup opakujte s druhou nohou.

cvik1

CVIČENIE 2: Stredne pokročilé státie a rovnováha

Akonáhle budete zvládať prvú cvičenie, je čas na pokročilejšie cvičenie. Opäť sa držte stabilného povrchu a stojte vzpriamene. Ohnite jednu nohu v kolene a postupne dvíhajte pred seba. Podržte 10 sekúnd a nohu spustite pomaly až na zem. Opakujte toľkokrát, koľko vám to noha povoľuje a následne postup opakujte s druhou nohou.

cvik2

CVIČENIE 3: Pokročilé státie a rovnováha

Nakoniec prejdite na pokročilú úroveň. Opäť stojte rovno a vzpriamene, no zboku sa pridržiavajte stabilného povrchu. Preneste váhu na jednu nohu a zanožte smerom za váš chrbát až pokiaľ môžete. Podržte 10 sekúnd a pomaly ju spustite na zem. Opakujte toľkokrát, koľko vám to noha povoľuje a následne postup opakujte s druhou nohou.

cvik3