Spôsobov, akými je možné prísť k úrazu či vzniku akejkoľvek rany je mnoho. Avšak, možnosti, akými tieto rany liečiť či urýchliť ich proces hojenia je len niekoľko. Vďaka správnemu spôsobu a vytvoreniu prostredia rany s optimálnou hladinou pH môže byť hojenie rán efektívnejšie a menej bolestivé.

Hojenie chronických rán

Chronické rany patria do kategórie rán, ktoré majú veľmi zdĺhavý a komplikovaný proces hojenia. Pri niektorých chronických ranách môže byť doba liečenia a hojenia viac ako 8 týždňov. Chronické rany môžu mať rôzny charakter či pôvod vzniku, ako napríklad rany venózneho a arteriálneho pôvodu, dekubity, vredy, diabetické rany, chronické postraumatické rany či rany v tumoroch a rôzne iné. Ide o veľmi špecifické rany, ktoré si vyžadujú kontrolu nad procesom hojenia, pretože pri každom zanedbaní sa môže tento proces skomplikovať.

parent-helping-her-child-perform-first-aid-finger-injury-after-she-has-been-accident

3 štádia hojenia rán

Či už ide konkrétne o chronické, akútne rany alebo tie menej závažné, väčšinou prechádzajú rany tromi fázami hojeniačistiacou fázou (zápalová, exsudatívna), granulačnou fázou a epitelizačnou fázou, ku ktorej sa pri hojení rany musí pacient dopracovať. Epitalizačná fáza je konečnou fázou hojenia, kedy dochádza k úplnému uzáveru rany jazvou a novotvoriacim sa kolagénom. Epitelizačnú fázu sprevádza granulačná fáza, ktorá sa podieľa na tvorbe nového spojivového tkaniva a pokožky. Avšak, aj tento proces môže skomplikovať viacero  lokálnych faktorov, napríklad silný nárasť pH rany, chronický a pretrvávajúci zápal a infekcia. Preto, ak chcete týmto faktorom zabrániť mali by ste zvoliť účinnú formu liečby, a to metódu napríklad vlhkého hojenia. Princípom vlhkého hojenia je udržiavať v rane vlhké prostredie, ktoré podporuje pohyb buniek a udržuje v rane správne pH, ktoré zásadne ovplyvňuje všetky tri fázy hojenia.

Princíp hojenia rán vo vlhkom prostredí

Vlhkosť rany je nevyhnutná pre dobrú granuláciu a epitelizáciu rany. Okrem toho, že vlhké prostredie podporuje pohyb buniek, taktiež podporuje a urýchľuje hojenie rany. V prípade, že by rana vyschla, mohlo by dôjsť k odumretiu buniek, a teda aj k samotnému odumretiu kože, ktoré je nesmierne bolestivé. Práve tomuto je potrebné predchádzať  a zabrániť, a to dodržaním princípov hojenia rán vo vlhkom prostredí. Pri hojení rán vo vlhkom prostredí by ste mali predovšetkým udržiavať stálu teplotu, ktorá znižuje bolestivosť, zabezpečiť dostatočnú vlhkosť, chrániť ranu pred vonkajším prostredím a infekciou ideálne  nepriepustným krytím, napríklad vhodnými obväzmi, zabrániť úniku tekutín a minerálnych látok, vytvoriť okysličené prostredie so znížením pH, ktoré pomáha potláčať rast vírusov a baktérií, a teda zabraňuje vzniku infekcie.

parent-helping-her-child-perform-first-aid-finger-injury-after-she-has-been-accident-1

Kyslé pH – ideálne prostredie pri hojení rán

Prostredie, ktoré vzniká v ranách do veľkej miery ovplyvňuje samotné hojenie rany, rovnako ako aj hodnota pH, ktorá sa v tomto prostredí nachádza. PH hodnota sa môže nachádzať v škále od 0 – 14, pričom hodnoty 0 – 6 tvoria kyslé prostredie, 7 charakterizuje neutrálne prostredie a hodnoty 8 – 14 sú zásadité. Pri účinnom hojení rán je potrebné vytvoriť kyslé prostredie, ktoré zvyšuje antimikrobiálnu aktivitu, uvoľňuje kyslík a znižuje toxicitu baktérií. Takéto vhodné prostredie je však nutné vytvoriť pomocou vhodných prostriedkov pre vytvorenie vlhkého prostredia, medzi ktoré patria napríklad hydrokoloidy, hydrogély, hydrobalančné krytia a roztoky s nízkym pH v škále od 2,5 – 3,0, ktoré je možné použiť vo všetkých fázach hojenia. Keďže je potrebné vytvoriť čo najčistejšie prostredie rany a jej okolia, tak antimikrobiálny roztok s najnižším pH, akým je práve Nexodyn, má aj vysoký stupeň čistoty.

    Spýtajte sa na radu odborníka

     

    Vytvoriť ideálne prostredie najmä pri chronických ranách, v ktorom by mal byť proces hojenia bezpečný, efektívny a čo najmenej bolestivý, nie je vôbec jednoduché. V prípade, že sa rozhodnete pre akýkoľvek spôsob liečby, vždy sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.