Rýchly životný štýl, veľa stresu a neustále ponáhľanie sa za materiálnymi statkami spôsobujú, že mnoho ľudí umiera v dôsledku najčastejších globálnych ochorení. Výskumy svetovej zdravotníckej organizácie dokazujú, že z 56,9 milióna úmrtí na celom svete za rok 2016, viac ako polovica, teda 54 %, bola spôsobená civilizačnými chorobami. Ktoré to sú a aké sú ich príznaky?

Kardiovaskulárne ochorenia majú prvenstvo!

Ischemická choroba srdca a cievna mozgová príhoda sú najväčšími zabijakmi na svete. Za rok 2016 predstavovali kombinovaných 15,2 milióna úmrtí. Tieto ochorenia zostali hlavnými príčinami smrti na celom svete za posledných 15 rokov.

 

Typickými príznakmi Ischemickej choroby srdca je bolesť na hrudníku vyvolaná stresom alebo námahou, dýchavičnosť. Cievnu mozgovú príhodu spoznáte tak, že postihnutý trpí drobnými poruchami zraku, brnením končatín, mravčením či závratmi.

stroke

Rizikové faktory týchto ochorení

vysoký krvný tlak
obezita
cukrovka
fajčenie
stres
vek
zvýšená zrážanlivosť alebo hustota krvi
ochorenia srdca
časté striedanie diét

Pľúcne ochorenia

Chronická obštrukčná choroba pľúc, ako aj infekcie dolných dýchacích ciest si v roku 2016 vyžiadala až 3,0 milióny obetí, zatiaľ čo rakovina pľúc (spolu s rakovinou priedušiek) spôsobila 1,7 milióna úmrtí. Ide o multifaktoriálne ochorenie, ktorého rizikovým faktorom je jednoznačne fajčenie. A to nielen aktívne, ale aj v jeho pasívnej podobe. K vzniku tohto ochorenia môže prispievať aj znečistenie životného prostredia prachom a exhalátmi fosílnych palív.

Alzheimerova choroba

Počuli ste už o chorobe blízkych alebo rodiny? Alzheimer sa častokrát označuje ako nie ochorenie samotného postihnutého, ale práve jeho blízkeho okolia. Ide o neurodegeneratívnu poruchu mozgu, pri ktorej dochádza k postupnému rozpadávaniu nervových buniek a vlákien, až dochádza k demencii. Úmrtia spôsobené demenciami sa v rokoch 2000 až 2016 viac ako zdvojnásobili, čím sa v roku 2016 stali piatou najčastejšou príčinou celosvetových úmrtí v porovnaní s rokom 2000.

 mobile-independent-living-4

Ostatné smrteľné choroby

K týmto piatim najčastejším smrteľných ochoreniam sa pridáva cukrovka, ktorá v roku 2016 zabila 1,6 milióna ľudí, čo predstavuje nárast oproti menej ako 1 miliónu v roku 2000. Infekcie dolných dýchacích ciest zostali najsmrteľnejšou prenosnou chorobou, ktorá v roku 2016 spôsobuje celosvetovo 3,0 miliónov úmrtí. Miera úmrtnosti na hnačkové ochorenia sa v rokoch 2000 až 2016 znížila o takmer 1 milión, ale v roku 2016 stále spôsobila 1,4 milióna úmrtí.

Podobne počet úmrtí na tuberkulózu v tom istom období, ale stále patrí medzi TOP 10 príčin s počtom úmrtí 1,3 milióna. Zaujímavé je, že HIV / AIDS už nepatrí medzi 10 najčastejších príčin smrti na svete, keď v roku 2016 zabil 1,0 milióna ľudí v porovnaní s 1,5 miliónmi v roku 2000. Avšak, zranenia na cestách v roku 2016 zabili 1,4 milióna ľudí, z toho približne tri štvrtiny (74%) z nich boli muži a chlapci.