26.3.2020 (Webnoviny.sk) – Sociálnymi médiami kolujú informácie o potenciálnom vplyve liekov používaných na liečbu krvného tlaku a iných kardiovaskulárnych ochorení na priebeh ochorenia COVID-19. Medzinárodné, ale aj slovenské lekárske spoločnosti upozorňujú, že ide len o špekulácie bez klinických a vedeckých dôkazov.

Poukazuje sa na účinné látky liekov na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré majú spôsobiť väčšie riziko infekcie a následne ťažší priebeh ochorenia u spomenutých rizikových skupín pacientov. Články, ktoré upozorňujú na možné prepojenie ACE inhibítorov s vyšším rizikom nákazy či horšieho priebehu infekcie koronavírusu, vyšli v zahraničí už na konci februára.[1]

Odborné kardiologické a hypertenziologické spoločnosti na tieto informácie reagujú ako na hypotézy a špekulácie, ktoré nie sú nijako klinicky ani vedecky preukázané. Európska hypertenziologická spoločnosť (ESH) uviedla, že „zatiaľ neexistuje žiadna potvrdená súvislosť medzi artériovou hypertenziou a zvýšeným rizikom infekcie COVID-19,“[2] a lekárom a pacientom radí pokračovať v obvyklej liečbe. Rovnaké argumenty priniesli aj odborníci z Európskej kardiologickej spoločnosti[3] či Americkej kardiologickej spoločnosti, ktoré zároveň uvádzajú, že tieto teoretické obavy budú konkretizovať a aktualizovať až na základe dostupných výskumov.[4] V súčasnosti už existuje aj analýza, ktorá skúmala súvislosť medzi mortalitou pacientov na COVID-19 a užívaním ACE-inhibítorov či účinných látok zo skupiny sartanov. Analýza preukázala, že v skupine pacientov liečených spomenutými látkami, nebola potvrdená ani vyššia úmrtnosť a ani ťažší priebeh ochorenia COVID-19 v porovnaní s pacientami, ktorí týmito látkami liečení neboli.[5]

Viacerí slovenskí lekári hovoria o pacientoch, ktorí tieto informácie vnímajú a sú zneistení. Existuje teda veľké riziko, že pacienti s hypertenziou a inými kardiovaskulárnymi ochoreniami môžu prestať užívať liečbu alebo začnú vo zvýšenej miere navštevovať ambulancie praktických lekárov so žiadosťami o zmenu liečby. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska tiež reaguje na problematiku, pričom MUDr. Marek Kučera, PhD. upozorňuje, že poprední odborníci zo sveta doslova zúria, celú situáciu vysvetľujú a dôrazne odporúčajú tieto lieky nevysadzovať. Lekári sú teda naďalej povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť, ktorá je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odporúčaniami: „Všetkým dobre známe riziko prerušenia antihypertenzívnej liečby je určite závažnejšie než potencionálne nedokázané vyššie riziko infekcie novým koronavírusom,“[6]približuje doktor Kučera.

Na teórie a hypotézy v súvislosti s ochorením COVID-19 a kardiologických pacientov, reaguje aj Slovenská kardiologická spoločnosť, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu, profesor Robert Hatala. „Vysadenie týchto liekov v aktuálnej pandemickej situácii, považujeme v súlade so všetkými medzinárodnými odbornými spoločnosťami za nesprávne, pre reálnu hrozbu destabilizácie klinického stavu pacientov, vrátane zvýšeného rizika závažných kardiovaskulárnych príhod (akútne srdcové zlyhávanie, akútne koronárne syndrómy, náhla cievna mozgová príhoda). K týmto situáciám môže navyše dôjsť v čase výrazne obmedzenej dostupnosti štandardnej zdravotnej starostlivosti.“[7]

„Ako členovia OZ Únia pre zdravšie srdce a pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami vnímame riziko, ktoré sa v súčasnosti šíri predovšetkým internetom a sociálnymi sieťami. Odporúčame členom nášho združenia ako aj ďalším pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami, aby sa riadili zdravým rozumom a najmä pokynmi svojho ošetrujúceho lekára, aby si každú informáciu overili z relevantných zdrojov a sledovali najmä odporúčania oficiálnych úradov a nie konšpiračné teórie jednotlivcov,“ upozorňuje prezident združenia Únie pre zdravšie srdce, Ing. Peter Kollárik.

[1] https://www.bmj.com/content/368/bmj.m810/rr-2

[2] http://hypertenzia.org/media/files/ESH_Statement_RAAS_blockers_and_COVID_19_from_12_03_2020.pdf

[3] http://hypertenzia.org/media/files/ESC_Council_of_Hypertension_Statement_18_03_2020.pdf

[4] https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32120458

[6] https://svls.sk/infekcia-covid-19-a-antihypertenzivna-liecba-hypoteza-bez-dokazu/

[7] https://www.sks.sk/news/stanovisko-sks-hlavneho-odbornika-mz-sr-pre-kardiologiu-k-uzivaniu-acei-arb-arni

Informačný servis

Viac k témam: COVID-19, kardiovaskulárne choroby, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Vysadenie užívaných liekov môže mať pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami fatálne následky © SITA Všetky práva vyhradené.