V súčasnosti viac ako 60 % populácie trpí rôznymi ochoreniami chronického venózneho charakteru. Najčastejšie ide o metličky, retikulárne kŕčové žily či kmeňové varixy. Jedným z najhorších štádií a ochorení, ktoré môže vzniknúť, je aj vred predkolenia, ktorý spôsobuje výrazné problémy. Zabráňte jeho vzniku aj týmito metódami.

Vred predkolenia

Vred predkolenia patrí medzi chronické ochorenie venózneho charakteru, ktoré výrazne znižuje kvalitu života. Vznik vredu predkolenia predovšetkým podnecujú neuropatické či arteriálne vredy, ale aj chronická venózna insuficiencia (CHVI). Pri tomto ochorení dochádza k venóznej hypertenzii v žilovom systéme, ktorá sa prejavuje najmä opuchom končatín, kožnými zmenami alebo práve vredmi predkolenia. Zväčša CHVI vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku venóznej krvi z dolných končatín, rovnako ako pri kŕčových žilách.

woman-home-with-varicose-veins-healthcare-problem-thrombophlebitis-issue-high-quality-4k-footage

Faktory, ktoré sa uplatňujú pri vzniku chronických žilových ochorení

Medzi štyri najdôležitejšie faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku chronických žilových ochorení patrí najmä slabosť žilovej steny, ktorá môže byť spojená aj s poruchou spojivového tkaniva, poškodenie žilových chlopní, dysfunkcia žilového endotelu či poruchy mikrocirkulácie.

Okrem iného medzi všeobecne známe rizikové faktory, ktoré súvisia so vznikom vredov predkolenia patrí aj vek, obezita, práca v stoji, ženské pohlavie spojené s graviditou či zmenou hormónov, sedavý spôsob života, nedostatok pohybu, nevyhovujúca obuv, zlá životospráva a nedostatok vlákniny v strave, zvýšená hladina cukru, trombóza a nosenie sťahujúceho oblečenia. Tieto faktory sú zväčša závislé jeden od druhého.

Liečba vredu predkolenia

Liečba vredu predkolenia je veľmi zdĺhavá a úspešná len v prípade, že sú správne diagnostikované príčiny vzniku. V závislosti do štádia sa líši aj liečba vredu predkolenia. Najskôr je potrebné zamedziť stagnácii krvi v končatinách a zlepšiť funkciu svalovej pumpy lýtkových svalov či redukovať nadmernú hmotnosť, a to využitím fyzikálnej liečby alebo liečebnej rehabilitácie.

Ďalej je možné využiť aj kompresnú liečbu, ktorá predstavuje základ v prevencii pri liečbe CHVI, a teda aj vredu predkolenia. Výhodou nosenia kompresných pančúch či sťahovacích obväzov je zrýchlenie krvného prietoku v končatine či obmedzenie preplňovania povrchového venózneho systému. Okrem toho kompresné pančuchy zmierňujú príznaky chronickej venóznej insuficiencie. V prípade vážnejšieho stavu sa následne pri liečbe vredu predkolenia používa vlhká terapia či chirurgická liečba, ktorá spočíva predovšetkým v odstránení patologického návratu krvi do žíl či v odstránení chorých tkanív v oblasti vredu. 

female-hands-put-nylon-tights-legs-white-background-close-up

Najčastejšie príznaky vredu predkolenia

Medzi najčastejšie príznaky ochorení ako je chronická venózna insuficiencia, vred predkolenia alebo kŕčové žily patrí bolesť nôh, únava, svalové kŕče, tŕpnutie, brnenie či pálenie v končatinách. Pri spozorovaní takýchto príznakov je dobré vyhľadať lekársku pomoc, čím je možné predísť väčšiemu rozsahu ochorenia kŕčových žíl alebo vredu predkolenia.

Prevencia vredu predkolenia

Vhodnou prevenciou je možné predísť ochoreniu kŕčových žíl, ktoré sú spojené so žilovou nedostatočnosťou. Napriek tomu, že toto ochorenie spočiatku môže predstavovať len kozmetický problém, pri neliečení môže spôsobiť výrazné komplikácie ako je zápal či vred predkolenia. Preto by správna prevencia mala zahŕňať redukciu hmotnosti, konzumáciu vyváženej stravy a pitného režimu či dostatok pohybu. Práve žilám pomáha pohyb ako je bicyklovanie, plávanie, beh, rýchla chôdza či turistika. Pozor však na posilňovanie alebo zdvíhanie závaží, pretože pri nesprávnej technike je možné si stav zhoršiť.

    Spýtajte sa na radu odborníka

    Chronické žilové ochorenia spolu úzko súvisia, a preto je potrebné zamedziť ich komplikáciám hneď v prvom štádiu. Ak pozorujete na sebe akékoľvek príznaky ochorenia venózneho charakteru dolných končatín, pokojne vyhľadajte špecializovanú kliniku.