Trápi vás bodavá a intenzívna bolesť v chrbte, ktorá vám znižuje kvalitu vášho života a komplikuje vykonávať každodenné činnosti? Pravdepodobne ide o ochorenie medzistavcových platničiek. Majte sa však na pozore, takéto ochorenie môže končiť aj na operačnom stole.

Charakteristika hernie diskov

Pri hernii diskov sa zväčša stretávame s ľudovým pomenovaním vyskočená alebo vysunutá platnička. Vyklenutie, výhrez alebo hernia diskov patrí medzi ochorenia, ktoré môžu vznikať viacerými spôsobmi a prejavovať sa rôznymi príznakmi. Avšak pri neliečení spôsobujú veľmi výraznú bolesť, ktorá ovplyvňuje každodenný život pacienta a ktorú je v konečnom dôsledku nutné odstrániť operačným zákrokom. Kedy je však možné zákroku zabrániť?

Zloženie chrbtice a medzistavcových platničiek

Ľudskú chrbticu tvorí 33 alebo 34 stavcov, z čoho 7 stavcov tvorí krčnú chrbticu (C1 – C7), 12 stavcov tvorí hrudnú chrbticu (Th1 – Th12), 5 stavcov (L1 – L5) driekovú chrbticu, krížová kosť, ktorú tvorí 5 – 6 zrastených stavcov (S1 – S6) a následne kostrč, ktorá má 4 – 5 stavcov (Co1 – Co5). Medzi jednotlivými stavcami sa nachádzajú medzistavcové platničky, ktorých primárnou úlohou je tlmiť nárazy, stabilizovať chrbticu, udržiavať rovnováhu a pomáhať pri ohýbaní a rotácii tela. Najvyššia platnička sa nachádza medzi stavcami L5 a S1, ktorá je najviac zaťažovaná, opotrebovaná a najčastejšie dochádza k jej degenerácii.

female-doctor-holding-spine-model-pointing-vertebra-while-patient-sitting-hospital-bed-her-with-backs-turned

Fázy ochorenia medzistavcových diskov

Pri ochorení medzistavcových diskov môžeme rozlišovať viacero fáz. Prvým štádiom je degeneratívny disk, ktorý je zväčša málo vyživený a dehydrovaný. Druhým štádiom je protruzia disku (bulding alebo vyklenutie), pričom dochádza k symetrickému vyklenutiu prstenca do priestoru medzi dvomi stavcami. Bulding však nespôsobuje bolesť. Ďalším štádiom je hernia disku (extruzia), pri ktorej jadro medzistavcovej platničky sa dostáva von a spôsobuje ostrú, bodavú, pichavú alebo dráždivú bolesť. Pri hernii disku môžeme hovoriť o dvoch fázach, a to sublikamentóznej extruzii, pri ktorej platnička ešte nepresahuje väz alebo extruzii so sekvestrom, pri ktorej platnička preniká cez väz alebo sa úplne oddelí od disku. V tom prípade sa odporúča operačné odstránenie, pretože časť jadra platničky môže putovať ďalej a spôsobovať ďalšie výrazné komplikácie. V mnohých publikáciách sa tiež stretneme so 4 fázami, ako je bulding, protruzia, hernia, extruzia a niekde len s protruziou a herniou disku.

Ako sa prejavuje hernia diskov?

V závislosti od toho, v akom štádiu je hernia diskov a v akej oblasti chrbtice sa nachádza, môže ju sprevádzať viacero príznakov. Medzi najčastejšie príznaky vyskočenej platničky patrí bolesť, najmä v prípade, že platnička tlačí na nerv. Ak však platnička netlačí na nerv, môže byť úplne bez bolesti. Rovnako pacient môže pociťovať bolesť v sedacom svale a v celej dolnej končatine, ak ide o poškodenie medzistavcových platničiek v driekovej oblasti. V tom prípade môže ísť o komplikácie s chodením a celkovým pohybovým aparátom. Ďalším príznakom je pichanie alebo strata citu v končatine, ktorá sa ďalej šíri do chodidla. Táto bolesť môže byť sprevádzaná nepríjemnými kŕčmi alebo slabosťou. Ak ide o ochorenie medzistavcových platničiek v krčnej oblasti, môže sa dostaviť bolesť a strata citlivosti v ramenách a hrudnej oblasti. Pri hernii diskov vo vysokom štádiu sa bolesť dostáva aj pri kýchnutí a podobne.

Kedy k hernii diskov dochádza?

Príčin vzniku hernie diskov je viacero, avšak medzi rizikové faktory najčastejšie patrí úraz, starnutie, vývojové poruchy, hypermobilita alebo metabolické ochorenie. Medzi ďalšie rizikové faktory môžeme zaradiť nesprávne držanie tela, nesprávne vykonávanie pohybu, nadmerné zaťaženie či nedostatok pohybu. Keďže medzistavcové platničky sú vyživované najmä pri pohybe, tak jeho nedostatok spôsobuje degeneráciu platničiek. Nedostatok pohybu majú predovšetkým ľudia, ktorí majú sedavý spôsob života, sedavé zamestnanie, nevhodný spôsob sedenia, ale aj tí, ktorí dlhodobo stoja. Rovnako k tomuto ochoreniu dochádza pri nesprávnom dvíhaní ťažkých bremien, napríklad cez vystreté kolená, pri nesprávnej a nárazovej rotácii, ale samozrejme, negatívny vplyv má aj nesprávna životospráva, fajčenie či nadváha.

man-has-sore-back-he-keeps-his-hands-waist

Diagnostika a liečba hernie diskov

Pri diagnostike hernie diskov je potrebné predovšetkým vykonať vyšetrenia a využiť tak zobrazovacie metódy, ako je magnetická rezonancia, röntgen, CT, ktoré jasne ukážu, či ide o ochorenie hernie diskov. Následne je od rozsahu štádia nasadená liečba, ktorá môže byť medikamentózna, ktorá zahŕňa lieky,  fyzikálna terapia, ktorá sa zameriava na cvičenie s fyzioterapeutom alebo v poslednej fáze môže ísť o chirurgickú liečbu, pri ktorej je potrebné časť hernie diskov odstrániť operačným zákrokom. V súčasnosti však existuje viacero miniinvazívnych zákrokov, pri ktorých je doba rekonvalescencie krátka. Po prekonaní hernie diskov je však potrebné neustále cvičenie a naťahovanie, aby bol chrbát silný. Avšak podľa MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP:

„Niekedy aj dokonale odobratá anamnéza v kombinácii s kvalitným fyzikálnym vyšetrením a zobrazovacími metódami nedokáže jednoznačne identifikovať zdroj pacientových bolestí. V takejto situácii je možné použiť intervenčné prístupy, ktoré pomôžu jednak presnejšie identifikovať štruktúru zodpovednú za generovanie bolesti a jednak je potom možné takúto štruktúru aj kauzálne ošetriť.“

Pri prekonaní hernie diskov je dôležitý najmä pokoj, ktorý môže spôsobiť úľavu od bolesti. Ak však pociťujete takéto príznaky, je potrebné vyhľadať špecializovaného lekára, ako napríklad ortopéda, neurológa alebo aj fyzioterapeuta.