31.3.2020 (Webnoviny.sk) –
Skupina Chiesi venuje 3 milióny eur na podporu prebiehajúcej krízovej situácie vTaliansku.
Skupina potvrdila pretrvávajúce úsilie zamerané na zabezpečenie kontinuity dodávateľského reťazca a výroby napriek zvýšeným obmedzeniam, ktoré boli zavedené v Taliansku a po celom svete.
Skupina Chiesi tiež oznamuje investíciu vo výške 1 milión eur do nových opatrení na ochranu zdravia a prosperity zamestnancov vrátane dodatočných kompenzačných a podporných služieb pre členov tímu spoločnosti Chiesi, ktorí zotrvávajú v pracovnom nasadení na svojom pracovisku.

Chiesi Farmaceutici S.p.A., medzinárodná farmaceutická spoločnosť so zameraním na výskum (skupina Chiesi), dnes oznámila radu nových opatrení na podporu zamestnancov, pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v reakcii na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19. Opatrenia zahŕňajú fond v hodnote 3 miliónov eur na podporu situácie spojenej s koronavírusom v Taliansku. Tímy pre riadenie krízových situácií skupiny Chiesi na korporátnej úrovni a vo všetkých pobočkách naďalej podrobne monitorujú všetky vývojové trendy pandémie COVID-19, tak ako ich sledovali od momentu, keď bol výskyt vírusu ohlásený. Zaviedli niekoľko pohotovostných opatrení na zabezpečenie nepretržitých dodávok našich liekov do všetkých krajín, do ktorých sa distribuujú, ako aj opatrenia na podporu zdravia zamestnancov, pacientov a partnerov.

Výroba a dodávka liekov

Po vydaní vyhlášky talianskej vlády z 22. marca, ktorou sa v Taliansku zastavuje výroba všetkých nepodstatných výrobkov, skupina Chiesi potvrdila, že výroba všetkých liekov spoločnosti bude pokračovať bez prerušenia v lokalitách v Taliansku a v zahraničí a že vo výrobe bude pokračovať podľa rovnakých vysokokvalitných štandardov. Od dnešného dátumu vo výrobe pokračujeme bez prerušenia a dokážeme lieky dodať v dostatočnom množstve a v rámci bežných distribučných kanálov zo všetkých našich výrobných závodov v Taliansku, Brazílii a Francúzsku, pričom naše globálne aktivity v oblasti výskumu a vývoja aj naďalej napredujú.

Starostlivosť o našich zamestnancov a partnerov

V reakcii na pandémiu krízové tímy skupiny Chiesi zavádzajú vo všetkých svojich pobočkách opatrenia na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti všetkých zamestnancov na základe usmernenia inštitúcií a Svetovej zdravotníckej organizácie. Tieto opatrenia sa zameriavajú na štyri hlavné oblasti činnosti: ochrana, zdieľanie, informovanie a školenie. Spoločnosť identifikovala nevyhnutnú pracovnú silu, u ktorej nie je možné oddeliť jej fyzickú prítomnosť na pracovisku na udržanie kontinuity prevádzky danej lokality a zabezpečila technologickú podporu a vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie práce na diaľku u všetkých ostatných členov tímu spoločnosti Chiesi, spolu s účinnými pracovnými koncepciami, ktoré sa momentálne rozšírili na všetky obchodné funkcie.

U všetkých zamestnancov, ktorí naďalej pracujú na pracoviskách, sme zaviedli prísne procesy na ochranu ich zdravia vrátane usmernení ohľadom sociálneho odstupu a nových protokolov k osobnej hygiene, ktoré sa pripájajú k už zavedeným rutinným postupom v oblasti bezpečnosti a ochrany. Na zabezpečenie ďalšej podpory pre talianskych kolegov, ktorí zohrávajú ústrednú rolu na zaistenie bežného výkonu všetkých činností spoločnosti Chiesi na území Talianska, spoločnosť oznámila 25 % navýšenie mzdy pre všetkých zamestnancov, ktorí zotrvávajú na svojich pracoviskách počas trvania krízy ako uznanie ich denného nasadenia a úsilia. Skupina Chiesi navyše aktivovala dodatočnú poistnú zmluvu k už jestvujúcemu krytiu, ktorá je určená k pokrytiu liečebných nákladov a na poskytnutie dodatočných úrovní podpory v nepravdepodobnom prípade nákazy vírusom COVID-19. Spoločnosť Chiesi ponúka tiež výhradnú linku na zaistenie prístupu k odborníkom v oblasti psychológie 24 hodín denne pre každého člena tímu spoločnosti Chiesi, ktorý pociťuje potrebu podpory a poradenstva. Tieto dodatočné opatrenia na podporu psychickej pohody a zdravia zamestnancov predstavujú k dnešnému dňu investíciu vo výške asi 1 milión eur. Pobočky pracujú na podobných opatreniach, a to podľa miestnych scenárov a potrieb.

Náš záväzok k podpore globálnej reakcie

Ako verejnoprospešná korporácia, skupina Chiesi je odhodlaná vyvíjať pozitívny vplyv na spoločnosť. Dodatočne k opatreniam, ktoré skupina Chiesi a jej globálne pobočky doteraz prijali na podporu pacientov, inštitúcií a zdravotníkov počas tejto pandémie, skupina dnes oznámila nový fond v hodnote 3 miliónov eur na podporu úsilia vynaloženého na zvládnutie krízy v Taliansku. Daný fond podporí sériu opatrení vrátane darovania osobných ochranných prostriedkov, ventilátorov a dezinfekčného gélu v rámci odozvy na požiadavky nemocníc a ostatných inštitúcií zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť poskytla tiež priame dary liekov pre respiračné ochorenia pre nemocnice v Číne a Taliansku. Chiesi zároveň zriadila proces darovania „virtuálnych“ odpracovaných hodín zo strany členov tímu v Taliansku pre asociáciu dobrovoľníkov v Parme na podporu krízovej situácie. Spoločnosť premenila darované odpracované hodiny na peňažný dar, ktorý následne skupina Chiesi zdvojnásobila. Za dva týždne sa vyzbieralo takmer 70 000 eur.

„V reakcii na túto bezprecedentnú globálnu zdravotnú krízu spoločnosť Chiesi zotrváva vo svojom odhodlaní zlepšovať kvalitu života našich pacientov, zamestnancov a spolupracovníkov, pričom chráni zdravie našich zamestnancov, pacientov a partnerov. Táto otázka je jadrom všetkých rozhodnutí, ktoré vo vzťahu k tejto pandémii prijímame,“ pripomína Ugo Di Francesco, generálny riaditeľ skupiny Chiesi. „Veľmi nás teší, že sme mohli zaistiť nepretržitú výrobu a dodávku našich liekov pre nemocnice, lekárov, pacientov, ktorí od našich liekov závisia. Ako farmaceutická spoločnosť tiež využívame naše odborné znalosti, zdroje a materiály pre zdravotníkov na celom svete a hľadáme spôsoby, ako zvýšiť vlastné kapacity podľa rastúcej potreby. Aj naďalej spolupracujeme so všetkými našimi partnermi a miestnymi, národnými resp. regionálnymi orgánmi po celom svete na zabezpečenie toho, aby sme im mohli poskytnúť podporu podľa našich najlepších schopností.“

 „Máme tú česť, že v reakcii na túto krízu, ktorá vznikla v dôsledku pandémie, sme schopní priložiť ruku k dielu a pomáhať. V Taliansku čelíme niečomu, čo je možné opísať ako celonárodný núdzový stav. Pri zvyšovaní iniciatív na ochranu našich zamestnancov a pacientov, ich bezpečnosť zostáva našou prioritou číslo jeden,“ uvádza Alberto Chiesi, prezident skupiny Chiesi. „Som nesmierne hrdý na nasadenie, ktoré preukazujú všetci naši zamestnanci v týchto ťažkých časoch a rád by som im všetkých osobne poďakoval.“

K dnešnému dňu podpora skupina Chiesi zahŕňa:

Dar 50 000 jednotiek dezinfekčného gélu na ruky pre prevádzkovateľov verejnej dopravy a osobné ochranné prostriedky pre nemocnice.
Spoluprácu s asociáciami všeobecných lekárov v oblasti poradenstva a usmernení, poskytovania podpory pri nákupe respirátorov pre nemocnice, ktoré podporujú pacientov s ochorením COVID-19.
Partnerstvo s miestnymi asociáciami dobrovoľníkov s ponukou finančných a materiálnych darov a záväzok trvalej podpory pri identifikácii nových oblastí intervencie, s ktorými by sa spoločnosť mohla zaoberať.
Viac informácií na https://www.chiesi.com/en/coronavirus/

O skupine Chiesi

Chiesi Farmaceutici so sídlom v talianskej Parme je medzinárodnou farmaceutickou skupinou so zameraním na výskum, ktorá pôsobí vo farmaceutickou priemysle už takmer 85 rokov a je zastúpená v 29 krajinách sveta. Chiesi sa zameriava na výskum, vývoj a uvádza na trh inovatívne lieky v oblasti respiračnej medicíny, špecializovanej medicíny a liečby zriedkavých chorôb. Jej výskumno-vývojová organizácia má ústredie v Parme (Taliansko) a v súčinnosti s ďalšími kľúčovými skupinami pre výskum a vývoj vo Francúzsku, USA, Spojenom kráľovstve a Švédsku realizuje predklinické, klinické a registračné programy Chiesi. Chiesi zamestnáva takmer 6 000 pracovníkov. Skupina je držiteľom certifikácie B Corp. Ďalšie informácie nájdete na www.chiesi.com.

Kontaktné osoby pre médiá

Slovensko
PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD, MSc
General Manager Chiesi Slovakia s.r.o.
m.visnansky@chiesi.com
Mobil: 00421-907-880-953
Tel.: 00421-2-59-30-00-60

International
Kontakt pre média:
Valentina Biagini
Senior Group Communication Manager
Tel.č.: +39 348 7693 623
E-mail: v.biagini@chiesi.com

Informačný servis

Viac k témam: Chiesi, COVID-19, Pandémia, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Skupina Chiesi zvyšuje podporné opatrenia a oznamuje nové fondy pre zamestnancov, pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odozve na pandémiu COVID-19 © SITA Všetky práva vyhradené.