Cievna mozgová príhoda, ľudovo nazývana aj mŕtvica, môže postihnúť kohokoľvek z nás. Vznik je náhly a nezávislý na aktuálnom zdravotnom stave človeka. Na Slovensku sa celkový výskyt mozgových príhod pohybuje medzi 100 až 150 prípadov na stotisíc obyvateľov. Platí, že čím skôr sa obnoví prietok v postihnutej cieve, tým väčšia je šanca, že u pacienta dôjde k obnove postihnutej funkcie mozgu. Snažte sa liečbu urýchliť…

Viete o novinkách v liečbe, ktoré vrátia postihnutého do bežného života?

„Dlhoročná prax s pacientmi po  cievnych  mozgových príhodách mi dovoľuje tvrdiť, že  následná liečba po prekonaní  vážneho cievneho ochorenia mozgu by mala byť  komplexná ddfasd-300x300a dlhodobá, zahŕňajúca jednak medikamentóznu liečbu, rehabilitáciu a aj výživové doplnky. Moja vlastná skúsenosť s výživovým doplnkom NURAID  II ma presvedčila, aby som tento prírodný produkt doporučovala svojím pacientom. Zaznamenala som viditeľné výsledky, čo ma ešte viac presvedčilo o tom, že tento prípravok je naozaj účinný, schopný obnovovať neurologický deficit, vďaka čomu napomáha vrátiť sa pacientom do každodenného života.“ 

MUDr. Patrícia Tršková
neurologická ambulancia

Aké sú príznaky cievnej mozgovej príhody?

Cievna mozgová príhoda je ochorením, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením mozgu alebo priamym krvácaním do mozgu. V obidvoch prípadoch sú príznaky veľmi podobné. Cievna mozgová príhoda je ochorením, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením mozgu alebo priamym krvácaním do mozgu. V obidvoch prípadoch sú príznaky veľmi podobné.

Príznaky mŕtvice:

  • slabosť, tŕpnutie končatín na jednej strane tela,
  • problémy s prehĺtaním,
  • ochrnutie končatiny na jednej strane tela,
  • bolesti hlavy,
  • poklesnutie ústneho kútika,
  • epileptické záchvaty,
  • poruchy zraku,
  • poruchy reči,
  • bezvedomie.

Urýchlite liečbu mozgovej príhody

Hlavným predpokladom účinnosti liečby je samozrejme čas. Čím skôr sa začne s liečbou pacienta, tým je väčšia šanca na jeho dobrý výsledný stav. S následnou rehabilitáciou a logopedickou starostlivosťou sa musí začať čo najskôr. Dĺžka a rozsah rehabilitácie a následého zotavenia závisí od typu a rozsahu mozgovej príhody a tiež od spolupráce a vôle pacienta. Rehabilitácia pacientovi pomôže získať stratené pohybové možnosti a zručnosti, obnoviť alebo zlepšiť schopnosť reči, písma a získať sebestačnosť.

Čas rekonvalescencie je však možné v dnešnej dobe výrazne skrátiť. Na trhu je produkt, ktorý dokáže pacientov rýchlejšie vrátiť opäť ku kvalitnému životu. Produkt NurAiD II. zlepšuje obnovu neurologických funkcií práve po cievnej mozgovej príhode. Odporúča sa ako výživový doplnok v rámci sekundárnej prevencie a rehabilitačných programov. NurAiD II. znižuje deficity v oblasti motoriky o 70% a výskyt včasných kardiovaskulárnych príhod a úmrtí po cievnej mozgovej príhode o 50%. Je dokázaná až 2,4 násobne vyššia šanca dosiahnutia funkčnej nezávislosti.

Začnite sa zotavovať teraz, pretože nezáleží na tom, čo sa stalo, ale na tom, čo bude…

kontakt-nuraid-II.