To, že ráno vstanete z postele, umyjete si zuby a naraňajkujete sa, pre vás predstavuje samozrejmosť. No nie je to tak u všetkých ľudí a za to môže apoplexia. Náhla cievna mozgová príhoda, ktorá prichádza nečakane. Avšak, vďaka príznakom je možné ju odhaliť skôr a vyliečiť.

Apoplexia ako nečakaný úder

Názov apoplexia je známy prevažne v medicínskej sfére. Tento názov vznikol odvodeným z gréckeho slova plesso, ktoré znamená v preklade udrieť. Preto môžeme o apoplexii hovoriť ako o nečakanom údere, pretože zväčša človek nevie, že ho apoplexia postihne alebo už postihla. Síce je slovo apoplexia menej známy, určite ste sa s týmto ochorením už stretli. Ide v podstate o mozgovú mŕtvicu, infarkt mozgu alebo o náhlu cievnu mozgovú príhodu, ktorá je nebezpečná, pretože nebolí a prichádza nečakane.

elderly-man-sits-holding-his-head-suffering-from-memory-loss

Najčastejšie typy apoplexie a príčiny vzniku

V prípade apoplexie ide o akútne ochorenie, ktoré môže vznikať dvomi spôsobmi. Buď v dôsledku náhlej poruchy prekrvenia pri čiastočnom či úplnom uzavretí tepny v mozgu alebo v dôsledku neúrazového krvácania z tepny v mozgu. V závislosti od toho, ako toto ochorenie vzniká, poznáme ischemickú cievnu mozgovú príhodu alebo hemoragickú cievnu mozgovú príhodu. Ischemická CMP tvorí až 80 % všetkých apoplexií a môže sa prejaviť tromi spôsobmi, a to podľa závažnosti nedokrvenia mozgu. V prípade ischemickej CMP rozlišujeme tranzientný ischemický atak, ktorý však môže ustúpiť do 24 hodín, reverzibilný ischemický deficit, ktorý sa môže stratiť do 1 týždňa či mozgový infarkt, ktorý je, bohužiaľ, trvalý. Zvyšných 20 % príhod tvoria hemoragické CMP, ktoré vznikajú práve v dôsledku neúrazového krvácania do mozgu, a teda ide o intracerebrálne krvácanie. Tento typ CMP patrí medzi najzávažnejšie, predstavuje veľké riziko a má vysokú úmrtnosť. Druhým typom je subarachnoideálne krvácanie, ktoré väčšinou vzniká prasknutím aneuryzmy pri zvýšenej námahe alebo rozčúlení. Rovnako ide o veľmi nebezpečný typ apoplexie, ktorý vedie k poškodeniu mozgu, ktorý je nevratný. Je to v podstate 3. najnebezpečnejšie ochorenie, pri ktorom sa v mnohých prípadoch nedajú zistiť príčiny vzniku.

Prečo netreba podceňovať príznaky?

Existujú aj také typy apoplexie, ktoré pomerne rýchlo ustúpia. Zväčša v týchto prípadoch pacient pocíti závrate, zvracanie, krátky výpadok zraku či prechodnú poruchu reči. Tieto príznaky však netreba podceňovať, pretože takýmto pacientom je možné ešte včas pomôcť a nasadiť liečbu, vďaka ktorej pacient predíde apoplexii. Ak však pacient príde neskoro, riešia sa už následky ochorenia. Preto je pri tomto ochorení dôležitý čas, ktorý zohráva veľkú úlohu, a to nielen pri poskytnutí pomoci, ale aj pri včasnej diagnostike. Ak pacienta postihne ischemická CMP, je možné mu do 4,5 hodín podať do žily látku, ktorá by krvnú zrazeninu mohla rozpustiť a tým predísť vážnym následkom. Ak však dôjde k nedostatočnému prísunu kyslíka a živín do mozgu, mozgové bunky už do 5 minút vyčerpajú všetky svoje zásoby a tým pádom rýchlo odumierajú, čím môžu spôsobiť závažné následky. Preto určite netreba podceňovať žiadne príznaky, pretože v ohrození nie sú len starí a chorí ľudia, ale apoplexia môže skutočne postihnúť každého.

specialist-checking-brain-tomography-results

Príznaky apoplexie

Príznaky apoplexie môžu byť rôzne a meniť sa od stupňa závažnosti postihnutia. Preto sa u niektorých pacientov môže prejaviť malátnosť, zvracanie, bolesť hlavy, strata zraku, strata reči, poruchy pohyblivosti, tŕpnutie končatín, ochrnutie časti tváre, poruchy pamäte či psychické zmeny, no môže to vyústiť až k úplnému ochrnutiu, strate vedomia a smrti. Avšak, tieto príznaky sa môžu prejavovať aj po prekonaní apoplexie, no je možné ich v niektorých prípadoch odstrániť, a to včasnou diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou.

    Spýtajte sa na radu odborníka

    Liečba apoplexie

    Či už pacient prekoná tranzientný ischemický atak, reverzibilný ischemický deficit, mozgový infarkt alebo formy hemoragickej apoplexie, je potrebné nasadiť včasnú a vhodnú liečbu. Najskôr sa, samozrejme, musí urobiť komplexné vyšetrenie pacienta a následne určiť diagnóza a typ CMP, pretože každý typ sa lieči iným spôsobom. Pri niektorých je potrebné rozbiť krvnú zrazeninu, ktorá upcháva tepny, pri ďalšom type je potrebné zamerať sa na zabránenie progresie krvácania či vykonať okamžitý operačný zákrok. Ďalej nasleduje stanovenie vhodnej fyzioterapie, rehabilitácie, aby sa obnovili funkcie reči, pohybu, konzumácie stravy a predchádzalo sa spasticite. Samozrejme, po prekonaní apoplexie je potrebné sa pacientovi venovať, či už v prípade podávania stravy, výživových doplnkov, ktoré môžu dopomôcť k navráteniu pacienta do bežného života, obliekania, umývania alebo len v samotnej komunikácii.

    closeup-view-pharmacist-hand-taking-medicine-box-from-shelf-drug-store

    Apoplexia môže postihnúť skutočne kohokoľvek, preto je potrebná dôsledná prevencia, či už vo forme zdravej stravy, pohybu, ale tiež oddychu.