Cievna mozgová príhoda prináša so sebou mnoho zdravotných problémov, ktoré môžu byť trvalé alebo dočasné. Jeden z problémov, ktorý môže nastať je ochorenie zvané spasticita, ktorá však nemusí byť trvalá. Viete, čo všetko so spasticitou súvisí a ako jej predísť?

Čo je to spasticita?

Spasticitu alebo vysoký svalový tonus môžeme zaradiť medzi veľmi časté a závažné ochorenie, ktoré sa môže objaviť aj po prekonaní cievnej mozgovej príhody. Vzniká najmä pri poškodení nervových dráh predovšetkým u pacientov, ktorí po prekonaní cievnej mozgovej príhody majú ochrnutú niektorú z končatín.

CMP

Ako k spasticite dochádza?

V podstate ide o to, že svaly sú riadené na dvoch úrovniach. Buď sú riadené mozgom alebo sú riadené miechou a tým určujú svalom signály na pohyb. Čo sa však stane, ak dôjde k poškodeniu mozgu alebo miechy? V tomto prípade ide o poškodenie mozgu, keďže hovoríme o prekonaní CMP. Ak dôjde k tejto chybe a mozog nedokáže vysielať také signály ako má, končatina začne byť napätá, svaly sú zaťaté a znemožňuje sa tým akýkoľvek pohyb. Na druhej strane, ak by došlo k poškodeniu miechy, končatiny by boli ochabnuté a bezvládne. K spasticite bohužiaľ dochádza postupne a môže sa prejaviť aj po dňoch, týždňoch či až mesiacoch.

bolest-klbov

Aké sú príznaky spasticity?

Spasticita sa môže prejaviť ako na horných končatinách, tak aj na dolných. Zväčša postihuje svaly, ktoré ohýbajú kĺby – lakeť, zápästie či prsty. V prípade dolných končatín postihujú predovšetkým svaly, ktoré kĺby naťahujú, čiže extenzory. Medzi prvé príznaky spasticity môžeme určite zaradiť svalové napätie, neprirodzenú polohu končatiny, pomerne obťažný pohyb, stuhnutosť končatiny, vykonanie opačného pohybu, samovoľné natiahnutie alebo ohnutie, bolesť a bolestivé kŕče v končatinách.

spasticity2

Je možné spasticitu liečiť?

Keďže ide o ochorenie, ktoré súvisí so svalmi a pohybom, určite je dôležité nielen po prekonaní cievnej mozgovej príhody, ale aj pri nástupe spasticity podstupovať rehabilitácie. Hlavným cieľom rehabilitácie je hlavne naťahovanie svalov, zachovanie hybnosti kĺbov či zmiernenie napätia. Ďalším spôsobom je používanie rôznych fixačných pomôcok, ktoré udržujú končatiny v správnej polohe a tým predchádzajú akémukoľvek vychýleniu a skracovaniu svalov. Liečiť spasticitu je možné aj užívaním liekov, ktoré uvoľňujú svaly, podporujú spánok alebo aplikovaním botulotoxínu priamo do svalov, avšak to môže vykonávať len špecializovaný lekár s praxou. Tento problém je možné odstrániť aj operáciou, ale to je až posledná možnosť pri liečení spasticity. Čo je však dôležité povedať, spasticitu môžu spôsobiť aj iné ochorenia. Preto je potrebné dodržiavať vhodnú prevenciu pred týmito ochoreniami, prípadne po prekonaní CMP užívať výživové doplnky, ktoré spolu s rehabilitáciou zvyšujú šance na návrat do bežného života.

    Spýtajte sa na radu odborníka