Zabúdate, kde ste si nechali mobil, kľúče a bežné veci, ktoré denne používate? Aj to môže byť jeden z príznakov Alzheimerovej choroby, ktorá postihuje čoraz viac ľudí. Avšak, príznakov toho ochorenia je mnoho. Spozorujte Alzheimerovu chorobu včas a zmiernite jej priebeh.

Čo je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je ochorenie mozgu, ktoré sa vyvíja postupne, a preto spočiatku nemusíte ani vedieť, že toto ochorenie máte alebo ho má niekto vo vašej blízkosti. Ide o ochorenie mozgu, ktoré v neskoršom štádiu spôsobuje demenciu. Za vznik tejto choroby môže najmä bielkovina amyloid beta, ktorá sa zhlukuje a zapríčiňuje rozpad a poškodenie nervových buniek. Môže sa prejavovať rôznorodo, a to v závislosti od toho, v akom štádiu je Alzheimerova choroba.

tpz6

1. Počiatočné štádium Alzheimerovej choroby

V prvom štádiu Alzheimerovej choroby sa môžete stretnúť práve s tým, že človek zabúda na mená, zabúda, kde niektoré veci nechá, prípadne odkladá veci na iné miesta než obvykle. Stretnúť sa môžete aj so zmenou nálady, ktorá vzniká bez akýchkoľvek podnetov a bezdôvodne. Pacienti, ktorí majú prvé štádium Alzheimerovej choroby môžu mať okrem miestnej dezorientácii aj tú časovú. To znamená, že ak aj pacient pozerá na hodinky, nevie si vysvetliť daný čas a polohu ručičiek. V prvom štádiu tiež môžete očakávať zhoršené abstraktné myslenie, problémy s rečou a komunikáciou, stratu iniciatívy o rôzne aktivity a aj zhoršené vykonávanie bežných činností, ktoré súvisia s obliekaním, osobnou hygienou, nákupmi a podobne.

2. Stredné štádium Alzheimerovej choroby

Predstavuje už stredné štádium, ktoré sa prejavuje rovnakými príznakmi, ako činnosti v prvom štádiu, avšak majú ešte horší stupeň a priebeh. Pri tomto štádiu už pacient vyžaduje pomoc od ďalšej osoby, a to napríklad pri osobnej hygiene, jedení, prechádzaní sa. V druhom štádiu si pacienti vyžadujú neustály dozor, aby neohrozili svoje zdravie alebo zdravie iného človeka. Preto nikdy nenechávajte pacienta osamote. 

tpz9

3. Neskoré štádium Alzheimerovej choroby

Je tým najťažším štádiom, kedy pacient vyžaduje neustálu pozornosť a starostlivosť. Pacient v tomto štádiu už nerozoznáva svojich blízkych, nerozumie im a nevie súvisle komunikovať. Má veľmi veľké problémy s príjmom potravy a s chôdzou. V tomto štádiu môže pacient aj rapídne schudnúť, môže mať problémy so spánkom, vylučovaním a nakoniec môže skončiť pripútaný na lôžko alebo vozík.

  Spýtajte sa na radu odborníka

  Najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby

  Na základe týchto prejavov, môžeme vyvodiť, že medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby patrí:

  • Zhoršenie pamäti, zabúdanie,
  • Problém s komunikáciou a porozumením,
  • Bezdôvodná zmena nálad,
  • Časová a priestorová dezorientácia,
  • Neschopnosť vykonávať bežné aktivity,
  • Zmena osobnosti,
  • Nerozpoznávanie iných osôb,
  • Závislosť na pomoci od iných.tpz3-1

  Príčiny vzniku Alzheimerovej choroby

  Príčiny sú doposiaľ neznáme, avšak najčastejšie vznik Alzheimerovej choroby je spájaný s vysokým vekom, dedičnosťou, poruchou imunity a vírusom. Častejšie toto ochorenie postihuje ženy vo vyššom veku, než mužov a žiaľ, končí to smrťou. Avšak, včasným zistením je možné predlžiť a zmierniť príznaky.

  Liečba Alzheimerovej choroby

  V súčasnosti ešte stále nevynašli spôsob, ako toto ochorenie liečiť, ale zmierniť jednotlivé príznaky je možné aj medikamentóznou liečbou. Cieľom užívania výživových doplnkov je oddialiť a zmierniť progres Alzheimerovej choroby. Bežne sú tieto výživové doplnky znášané veľmi dobre a bez vážnych vedľajších účinkov. Okrem toho, ako podpornú liečbu môžete vyskúšať validizáciu, reminiscenčnú terapiu a stimuláciu.