Vrátenie sa späť do bežného života po prekonaní cievnej mozgovej príhody, môže trvať veľmi dlho. Preto sa lekári a výskumníci neustále snažia nájsť inovatívne spôsoby, aby tento proces urýchlili a pomohli pacientom fungovať normálne. Vyskúšajte tieto netypické formy rehabilitácie, ktoré vás vrátia späť do normálu rýchlejšie.

Neuroplasticita

Je slovo, ktoré si v posledných rokoch získalo veľkú pozornosť v súvislosti s CMP. Vyjadruje a vzťahuje sa na schopnosť mozgu konať a reagovať neustále sa meniacim spôsobom. Keďže po prekonaní CMP pacient často stráca schopnosť myslieť, hýbať sa či starať sa o seba a reagovať na tieto meniace sa spôsoby, museli lekári a výskumníci prísť na to, ako liečbu urýchliť a zdokonaliť. Mozog v podstate pracuje prostredníctvom neurónov a vzájomného prepojenia medzi nimi, ktoré vytvárajú informačný okruh. Mozog nikdy nezastaví svoj vývoj, pretože keď sa naučíte novú zručnosť vo svojom každodennom živote, vytvoria sa nové okruhy. A keď si precvičíte zručnosť, tieto okruhy sa posilnia. Neuroplasticita je vytvorená v podstate na starej dogme, ktorá sa využíva aj v rehabilitáciách. V súčasnosti už existuje množstvo spôsobov, ako zvýšiť schopnosť mozgu opraviť sa.

  Spýtajte sa na radu odborníka

  Akupunktúra

  Je jednou z metód, ktorá pomáha v boji s cievnou mozgovou príhodou. Táto metóda sa lieči za pomoci ihiel vpichovaných do konkrétnych častí tela, ktoré majú presunúť energiu do mozgu a liečiť CMP. Je možné ju liečiť klasickým spôsobom alebo s využitím elektród, ktoré prostredníctvom ihiel vnesú do tela prúd do konkrétneho akupunktúrneho bodu, čo zvyšuje tok „chi“.  V prípade akupunktúry ide len o doplnkovú metódu liečenia, ktorú niektorí lekári neodporúčajú vzhľadom na to, že nie je dostatočne účinná a môže ísť len o placebo efekt.

  tpz4

  Prírodné liečivá

  V tradičnej čínskej medicíne sa na liečbu zdravotného postihnutia následkom mozgovej príhody používa veľa bylinných liekov. Preto nie je vôbec nezvyčajné, že ľudia prírodné liečivá vyhľadávajú stále viac. Aj liek ako aspirín je vyrábaný z vŕbovej kôry. Existuje množstvo liekov a výživových doplnkov, ktoré pomáhajú zlepšiť stav pacienta a vrátiť ho do bežného života rýchlejšie, pretože podporujú funkciu a činnosť mozgu.

  tpz6

  Terapia hudbou

  Hudobná terapia využíva hudbu a všetky jej zložky – fyzickú, emocionálnu, mentálnu, sociálnu, estetickú a duchovnú – prostredníctvom rôznych metód. Aplikuje sa nielen v oblasti liečenia stavu po cievnej mozgovej príhode, ale aplikuje sa aj v prípade liečenia detí so špeciálnymi potrebami. Terapia hudbou je aj cenným nástrojom pri rehabilitácii po mozgovej príhode v oblastiach pohybu a kontroly svalov, reči a komunikácie, poznávania, nálady a motivácie. Na zlepšenie reči a komunikácie u tých, ktorí prežili mozgovú príhodu, hudobný terapeut využíva rytmus, melódiu a spev. Navrhované činnosti zahŕňajú precvičovanie svalov úst, rýmovanie, spev a rapovanie. A nakoniec, okrem týchto oblastí, hudba vplýva aj na zlepšovanie emočného stavu, sociálneho života a môže tiež znížiť depresie, úzkosť a zlepšiť náladu, čo je v prípade CMP dôležité.

  tpz2

  Yoga

  Cvičenie yogy sa môže zdať na prvý pohľad veľmi jednoduché, ale pritom ide o veľmi komplikované cvičenie, ktoré sa zaoberá aj správnym dýchaním, držaním tela, zvyšovaním koncentrácie, čo sa môže zdať pre pacienta po CMP náročné. Avšak, existuje množstvo cvikov, ktoré si pacient vie prispôsobiť a vykonávať ich aj napriek tomu, že CMP prekonal. Výsledky sa môžu dostaviť už po pár mesiacoch, a to v zlepšení udržiavania rovnováhy, čím pacient predíde pádu, keďže motorika človeka po prekonaní CMP je narušená. Je dôležité cvičiť yogu s kvalifikovaným yogovým terapeutom, aby to bolo pre pacienta bezpečné.

  tpz3

  Zrkadlová terapia

  Zrkadlová terapia je veľmi účinná, avšak zdĺhavá metóda liečenia. Využíva sa pri nej logicky zrkadlo. Tak ako sme už spomenuli, mozog funguje na princípe vytvárania si rôznych cestičiek a okruhov, ktoré keď sa vykonávajú pravidelne, tak sa ich stav posilní. Je to tak aj pri tejto metóde. Ak má pacient po prekonaní CMP poškodené napríklad končatiny, nemôže dvíhať ruku a podobne, môže si tieto cesty a okruhy vytvoriť na základe pozerania sa do zrkadla, kde vidí len zdravú ruku. Ak sa bude pozerať do zrkadla na zdravú ruku, ktorá sa dvíha, postupne si túto cestu vie vytvoriť aj na postihnutú ruku, ktorej sa stav môže zlepšiť. Znie to jednoducho, ale je dôležité mať pri tejto metóde trpezlivosť a mať niekoho, kto s touto metódou už má skúsenosti.

  tpz1

  Terapia videohier

  Môže sa to zdať absurdné, aby postihnutý človek, ktorý prekonal CMP, hral vôbec hry, ale táto terapia funguje na rovnakom princípe ako zrkadlová, pri ktorej sa opäť vytvárajú dráhy a cesty v mozgu. Ak sa pacient pozerá na obrazovku, na ktorej sa hýbe postava a na ovládači ju ovláda postihnutou časťou tela – teda rukou, tieto cesty sa môžu zintenzívniť a zlepšiť. Dokonca je aj niekoľko hier vyvinutých práve pre pacientov, ktorí CMP prekonali.