Hnojenie ovocných stromov podmieňuje celý rad vonkajších podnebných faktorov, vnútorné zloženie pôdy a rovnako aj typ ovocnej výsadby. To, čo ich všetky spoločne spája, sú makroživiny a stopové prvky, ktoré nevyhnutne potrebujú. Inak hrozí slabšia výnosnosť, náchylnosť na ochorenia a horšia kvalita ovocia. Zabránime tomu jedine vhodne načasovanou a dobre kombinovanou výživou pre ovocné stromy.

grapefruit-tree-garden-scaled

Zamerané na hlavný zdroj živín

Ovocné stromy odčerpávajú základné výživné látky z pôdy, ktorej zloženie sa mení vplyvom hutnosti a rôznorodosti výsadby. Treba sa vyvarovať najväčším omylom záhradkárov, ktorí si nepožiadajú o pôdny rozbor, resp. v sezónnych fázach aplikujú len jednozložkové hnojivá. Pozornosť venujeme širokej škále ovocných hnojív, ako priemyselným, tak aj organickým maštaľným hnojivám.

Všeobecne sa za vhodné pôdy pre zakladané ovocinárstvo považujú stredne ťažké alebo ľahšie piesočnato-hlinité, dobre hospodáriace aj so zásobami vody pri neutrálnej pôdnej reakcii. Na výživu má vplyv taktiež hĺbka pôdy – hnojivá treba zapracovať zvyčajne do hĺbky 15 cm,pričom rozhodujúcim termínom je rok po výsadbe.

apple-fruit-harvest-orchard-scaled

Zatiaľ čo jedni hnoja, vy prihnojte!

Žiadny účinok nie je okamžitý, presnejšie s dodávaním živín začíname už v predjarnom termíne. Ovocný stromček zásobujeme ešte pred kvitnutím a pred tvorbou plodov. Vybrané hnojivá aplikujeme rozhodením pri koreňoch a nasledovným zapracovaním do pôdy. Najlepším pomocníkom sú organické hnojivá s garanciou pozvoľného uvoľňovania živín. Pripravujeme si domáci kompost alebo vhodne využijeme pokosenú trávu na udržiavanie vlhkosti a správnu štruktúru pôdy.

Viete, že ako tradičná organická zmes na výživu pôdy a ovocnej výsadby sa považuje zmes zeleného hnojenia s ozdravným a prekoreniacim efektom? Tieto zmesi obohacujú pôdu najmä o dusík, no aj ten treba mať pod kontrolou!

happy-mature-greenhouse-owners-working-plant-nursery-communicating-by-lemon-tree-scaled

Dusíkaté, draselné a fosforečné hnojivá

Vo viaczložkovom hnojive ich poznáme ako NPK hnojivá. U ovocných stromov je lepšie pridávať ich postupne – dusík po kvitnutí a ešte raz v júnovom termíne. Dusíkom podporujeme zelené časti, rast listov a letorastov. Pri nadbytku môžeme spôsobiť náchylnosť na choroby a slabé kvitnutie.

Draslík zabezpečuje odolnosť a pevnosť ovocných stromov, postupne ich pripravuje na jesenný a zimný nástup mrazov. K obľúbeným jesenným hnojivám patria superfosfáty pre správny metabolizmus cukrov, silný koreňový systém a na zdarné kvitnutie.

Pozor! V základnom jarnom a jesennom hnojení využívame aj mletý vápenec ako zdroj vápnika a horčíka na nižšiu kyslosť pôdy a efektívnu tvorbu zelených farbív. Nedostatok vápnika signalizujú hnedé škvrny v plodoch, pričom kontrolujeme aj pomer listov k násade plodov – okrem hnojenia sa nám opäť „natíska“ potreba správneho rezu a preriedenia stromčekov.

Hnojenie ovocných stromov podmieňuje celý rad vonkajších podnebných faktorov, vnútorné zloženie pôdy a rovnako aj typ ovocnej výsadby. To, čo ich všetky spoločne spája, sú makroživiny a stopové prvky, ktoré nevyhnutne potrebujú. Inak hrozí slabšia výnosnosť, náchylnosť na ochorenia a horšia kvalita ovocia. Zabránime tomu jedine vhodne načasovanou a dobre kombinovanou výživou pre ovocné stromy.

fresh-apples-apple-trees-scaled