Vedeli ste, že ľudský mozog tvorí len 2 % celkovej hmotnosti človeka? Avšak na to, aby fungoval správne, potrebuje až 20 % z celkovej spotreby kyslíka potrebného pre ľudské telo. V prípade, že sa mu kyslík nedostaví v dostatočnom množstve, hrozí cievna mozgová príhoda.

Cievna mozgová príhoda

Mnoho ľudí si myslí, že cievna mozgová príhoda prichádza hneď, avšak aj tomuto problému prechádza čosi iné. Pri nedostatku kyslíka do mozgu najskôr dochádza k poruchám funkcie mozgových buniek, avšak nedochádza ešte k ich odumretiu. Následne, keď táto porucha dlhšie trvá, až potom môže dôjsť k odumretiu buniek, čo sa prejavuje práve ako CMP. Vedeli ste, že ischemické mozgové príhody spôsobujú až 80 % spomedzi všetkých CMP? Pri cievnej mozgovej príhode treba za každých okolností konať rýchlo, a to sa ukrýva práve v anglickom slove FAST.

3

F-A-S-T

Ako sme povedali, pri cievnej mozgovej príhode treba konať veľmi rýchlo, ale opatrne. Ak nemáte skúsenosti s týmto ochorením a neviete, čo v takomto prípade treba robiť, možno vám pomôže práve tento návod. V slove FAST sú okrem toho ukryté slová, na ktoré sa treba zamerať.

F – je z anglického slova FACE čiže TVÁR. Ak je pacient pri zmysloch a vníma vás, jednoducho ho požiadajte, aby sa usmial. Ak uvidíte, že jedna strana tváre padá a je asymetrická, je dosť pravdepodobne, že práve prekonal CMP.

A – sa zameriava na ARMS čiže HORNÉ KONČATINY. V tomto prípade požiadajte pacienta, aby sa pokúsil predpažiť obe ruky pred seba. V prípade, že sa mu to nepodarí a jednu ruku nebude schopný dvihnúť, poprípade bude padať, aj to môže naznačovať CMP.

S – opisuje SPEECH, takže ide o REČ. Pri pacientoch, ktorí prekonali CMP dochádza ku chýbam reči. Môže ísť o zlú artikuláciu a je možné, že mu nebudete rozumieť. Preto požiadajte pacienta, aby po vás zopakoval krátku a jednoduchú vetu. Ak to pacient nedokáže, prípadne dokáže, ale budete mu veľmi zle rozumieť, môže ísť o CMP.

T – pochádza z anglického slova TIME čiže ČAS. Ako sme už niekoľkokrát spomenuli, pri CMP ide o veľa a musí sa konať rýchlo. Avšak, práve toto slovo hovorí o tom, že je veľmi dôležité poznamenať si, kedy k CMP prišlo, kedy sa začali prejavovať jednotlivé príznaky, aby ste tieto informácie vedeli poskytnúť zdravotníkom.

1

Nakoľko ide o veľmi často vyskytujúce sa ochorenie, je dôležité poznať tieto príznaky, pretože už len tým viete človeka, ktorého CMP postihla zachrániť. Rovnako je nutné zavolať hneď zdravotníkom, pretože čas hrá v tomto prípade veľkú rolu. V prípade, že to zachytíte vo veľmi skorom štádiu, následná rehabilitácia bude oveľa jednoduchšia, užívanie doplnkov bude krátkodobejšie a šanca na návrat do bežného života bude výraznejšie vyššia.