Ateroskleróza patrí medzi ochorenia tepien, pri ktorom spočiatku pacienti nemusia pociťovať žiadne ťažkosti. Neliečiteľná ateroskleróza však môže vyústiť a spôsobiť infarkt myokardu či cievnu mozgovú príhodu. Pacientov na toto ochorenie je čoraz viac, a preto je potrebné vedieť ako aterosklerózu liečiť.

Čo je to ateroskleróza?

Ateroskleróza patrí medzi ochorenie ciev, ktoré je zväčša progresívne a dlhodobé. Pri ateroskleróze dochádza ku kôrnateniu tepien, ktoré spočiatku nemusí preukazovať žiadne ťažkosti. Laicky povedané, ku kôrnateniu tepien dochádza najmä z dôvodu ukladania tukov v cievnej stene tepien, ktoré časom môže spôsobovať stratu pružnosti tepien. Okrem toho sa tepny pri ateroskleróze zužujú a bránia krvnému prietoku. A ako vieme, hlavnou funkciou krvi je privádzať živiny, kyslík či napríklad glukózu do tela a odvádzať odpadové produkty. Čo v prípade aterosklerózy nie je možné vykonať.

senior-woman-confronting-alzheimer-disease

Ateroskleróza a cievna mozgová príhoda

Ateroskleróza môže zasiahnuť akúkoľvek tepnu v tele človeka, no najčastejšie postihuje srdcové cievy, cievy dolných končatín a mozgové cievy. V prípade, že nastane zúženie mozgových ciev, môžu sa preukázať prvé poruchy pamäti či iné komplikácie pri činnostiach centrálnej nervovej sústavy. Ak však nastane akútne zúženie priesvitu cievy alebo dôjde k úplnému upchatiu mozgových ciev, môže nastať aj nebezpečná cievna mozgová príhoda.

Rizikové skupiny

V prípade ochorenia akým je ateroskleróza môžeme hovoriť, že medzi rizikové skupiny patrí každý jedinec, pretože ateroskleróza môže postihnúť rovnako ako mladých, tak aj starších ľudí. Avšak medzi rizikové faktory aterosklerózy môžeme zaradiť napríklad vysoký krvný tlak, nadváhu, vysoký príjem a hladinu tukov v strave či cukrovku. S týmito faktormi súvisia aj ďalšie rizikové faktory, akým je nízka hladina antioxidantov v tele, stres, nedostatok pohybu, fajčenie, ktoré prispieva k upchávaniu ciev či nadmerná konzumácia alkoholu.

women-body-fat-belly-obese-woman-hand-holding-excessive-belly-fat-diet-lifestyle-concept-reduce-belly-shape-up-healthy-stomach-muscle

Príznaky aterosklerózy

Keďže ateroskleróza môže byť spočiatku úplne bezpríznaková a bez ťažkostí, môže byť veľmi ťažké ju odhaliť. Avšak zväčša sa ateroskleróza, ktorá postihuje mozgové cievy, prejavuje neurologickými ťažkosťami, poruchami reči, poruchami pamäti, správania či poruchami mobility. Ide v podstate o príznaky, aké môžeme pozorovať aj pri prekonaní cievnej mozgovej príhody.

Liečba aterosklerózy

V prvom rade je potrebné ateroskleróze predchádzať, a to najmä vyváženým spôsobom života. Ak vám však bola ateroskleróza diagnostikovaná, je potrebné zmeniť stravu, ktorá by mala byť diétna, zdravá, plná ovocia a zeleniny. Ako ďalšie je potrebné sa začať hýbať, prestať fajčiť či prestať užívať alkoholické nápoje. Pri liečbe aterosklerózy sa tiež prihliada na celkový zdravotný stav pacienta, na spôsob života a na jeho vek. Jedným zo spôsobov liečby aterosklerózy je aj medikamentózna liečba, ktorou sa predovšetkým upraví hladina cholesterolu v krvi. Medikamentózna liečba sa využíva aj v prípade, že ateroskleróza spôsobí cievnu mozgovú príhodu. V tomto štádium je možné podávať pacientovi aj prírodné výživové doplnky, ktoré je vhodné zaradiť do procesu rehabilitácie. Okrem týchto spôsobov liečenia je pri ateroskleróze vhodné podávať doplňujúce lieky, ktoré pôsobia proti vzniku zrazenín.

senior-woman-confronting-alzheimer-disease-2

Ak trpíte aspoň jedným z príznakov aterosklerózy, potom by ste mali vyhľadať lekársku pomoc a tým predísť ďalším nebezpečným komplikáciám a ochoreniam, akým je napríklad cievna mozgová príhoda.