Katétrové infekcie patria medzi veľmi časté a závažné komplikácie, ktoré je nutné akútne riešiť. Za vznik katétrových infekcií môžu zväčša baktérie, ktoré sa nachádzajú v mieste umiestnenia centrálneho venózneho katétra a jeho okolia. Vzhľadom na závažnosť situácie je preto potrebné dodržiavať vhodné opatrenia a spôsoby liečby infekcií.

Centrálny venózny katéter

Centrálny venózny katéter (CVK) predstavuje lekársku pomôcku a zároveň reprezentuje invazívnu techniku s priamym vstupom do centrálneho krvného toku. Indikácia tohto katétra môže byť rôzna, a to napríklad meranie centrálneho venózneho tlaku, podávanie koncentrovaných infúznych roztokov, transfúzie či veľkoobjemových náhrad či kardiostimulácia. Centrálny venózny katéter slúži aj pri podávaní parenterálnej výživy, liekov, tekutín, ale aj krvi či iných krvných prípravkov. Rovnako je tento katéter možné použiť pri opakovanom odbere krvnej vzorky, aby sa zamedzilo veľkému množstvu vpichov.

catheter-safely-inserted-into-woman-hand-plastic-operation-anesthesia-surgery

Príčiny vzniku infekcií

Najčastejšou príčinou vzniku infekcie je prítomnosť baktérií z kože nachádzajúcej sa v okolí katétra. Takéto baktérie sa do katétra dostanú predovšetkým nesprávnou manipuláciou s katétrom a zriedkavo kontaminovaným roztokom. Kontaminácia však súvisí aj s nedodržiavaním zásad a opatrení, ale tiež aj s rizikovými faktormi, ktoré nie je možné jednoducho ovplyvniť. Medzi tieto faktory patrí napríklad vek pacienta či závažnosť jeho ochorenia, ak ide napríklad o diabetes, popáleniny, pooperačné stavy alebo parenterálnu výživu. Centrálne venózne katétre spôsobujú celkovo až 90 % všetkých krvných infekcií.

 

Typy katétrových infekcií

Pri používaní centrálnych žilových katétrov môže dôjsť ku vzniku infekcií, a to prevažne pri dlhodobom používaní. Infekcie môžu byť lokálne, ktoré vznikajú najmä v mieste vpichu pri výstupnej časti katétra alebo celkové infekcie katétrovej sepsy. Takáto infekcia sa prejavuje prvotne bolesťou, citlivosťou a začervenaním. Síce využívanie CVK má mnoho praktických výhod, no ich prítomnosť v tele pacienta prináša so sebou mnohé riziká. 

general-practitioner-is-preparing-drop-counter-patient-procedure-hospital

Opatrenia pri zavádzaní a starostlivosť o pacienta

Cieľom zavádzania a starostlivosti o cievny venózny katéter je predísť možným komplikáciám či infekciám, avšak to je možné len v prípade, že je CVK zavedený správne. Starostlivosť o pacienta si tiež vyžaduje dodržiavanie určitých zásad, a to dôslednú hygienu pri zavádzaní a ošetrovaní CVK, ktorá súvisí aj s hygienou rúk a s odstránením nečistôt v mieste vpichu. Miesto vpichu si vyžaduje tiež časté kontroly a výmeny infúznych setov, ktoré zahŕňajú klasické sterilné krytie, pretože miesto vpichu môže presakovať, čo následne spôsobí kontamináciu a diskomfort pacienta. Pri starostlivosti je potrebné dodržiavať aj bariérové opatrenia, antiseptickú techniku, vďaka ktorej je možné predísť hromadeniu baktérií a teda vzniku infekcií. Rovnako starostlivosť zahŕňa aj neustálu edukáciu zdravotníkov a zdravotných sestier, ktorých úlohou je práca s centrálnym venóznym katétrom či prevencia, ktorej cieľom je znížiť incidenciu katétrových infekcií na najnižšiu možnú úroveň.

Liečba katétrových infekcií

Liečba katétrových infekcií spočíva najmä aplikáciou antibiotických a antiseptických mastí alebo roztokov, ktoré majú nízke pH a ktoré tiež urýchľujú proces hojenia. Pri liečbe katétrových infekcií je tiež potrebné dbať na okolie výstupnej časti katétra. Avšak v prípade, že ide o infekciu, ktorá je spôsobená inými mikroorganizmami, napríklad Staphylococcus aureus a podobne, potom sa odporúča čo najskôr CVK odstrániť. Trvanie liečby závisí od toho, či je CVK ponechaný alebo nie a od pôvodcu vzniku infekcie, a preto môže niekedy liečba trvať aj 6-9 týždňov.

    Spýtajte sa na radu odborníka

    Je potrebné si uvedomiť, že infekcie krvného prúdu patria medzi veľmi závažné komplikácie, a preto je dôležité dodržiavať všetky zásady a opatrenia pri manipulácii s centrálnym venóznym katétrom a zabrániť tak tvorbe infekcií.