Po prekonaní cievnej mozgovej príhody mnoho ľudí pociťuje určité postihnutie, ktoré závisí od toho, ktorá časť mozgu bola priamo zasiahnutá a poškodená. Práve od toho sa odlišujú aj typy a stupne postihnutia. Viete, aké ďalšie zdravotné problémy môže prekonanie CMP priniesť?

Špecifické zdravotné problémy po CMP

Ak ste prekonali cievnu mozgovú príhodu, prípadne poznáte niekoho, kto toto ochorenie už prekonal, určite ste si všimli na ňom zmeny. V závislosti od toho, ktorá časť mozgu bola zasiahnutá, sa cievna mozgová príhoda môže nasledovne prejavovať buď strednými alebo ťažkými príznakmi. Cievna mozgová príhoda môže spolu spôsobiť až 5 typov zdravotného postihnutia, ktoré sa všeobecnosti prejavujú najmä:

– paralýzou alebo problémom s ovládaním pohybu,

– senzorickými problémami vrátane bolesťou,

– problémami s používaním alebo porozumením jazyka,

– problémami s pozornosťou a pamäťou,

– emočnými poruchami.

5-1

1. Problémy s pohybovým aparátom

Jedným z problémov, ktoré spôsobuje CMP je paralýza a problémy s pohybovým aparátom. Opäť to závisí od toho, ktorá časť mozgu bola postihnutá, avšak problém môže nastať buď len jednostranne alebo obojstranne. Väčšinou sa tento problém prejavuje a vplýva na tvár, ruku, nohu, prípadne na celú jednu stranu tela. Úplná paralýza sa nazýva hemiplegia a čiastočná slabosť sa nazýva hemiparéza. Pacienti, ktoré tieto problémy majú, majú väčšinou ťažkosti s každodennými vecami, ako je chôdza či kŕmenie, pretože práve CMP môže poškodiť svaly, ktoré riadia prehĺtanie a žuvanie. Okrem tohto sa CMP môže prejaviť aj problémami s motorikou, s rovnováhou, prípadne problémami s dvojitým videním. Napriek tomu sa tieto problémy dajú vyriešiť alebo im pomôcť s fyzioterapiou, ktorá je účinná pri obnovení schopnosti pohybovať sa a byť do určitej miery samostatným.

6-1

2. Senzorické problémy a bolesť

Senzorické problémy, ktoré prekonanie CMP spôsobuje, sa prejavuje najmä v strate citlivosti na dotyk, bolesť, teplotu alebo polohu. Okrem toho môžu ľudia pociťovať určité mravčenie v niektorej z končatín alebo pociťovať až určitú chronickú bolesť, ktorá je výsledkom poškodenia nervového systému. Ak to prejde až do závažného problému, je potrebné to riešiť a liečiť liekmi. Ak pacient pociťuje určitú bolesť, napríklad v ramene, v ruke, opäť je to možné riešiť fyzioterapiou a cvičením. Na druhej strane, čo sa rieši ťažko, je problém s inkontinenciou, ktorú tiež pacienti môžu mať. Tá sa môže prejaviť buď úplnou stratou vnímania potreby močenia alebo schopnosťou ovládať svaly močového mechúra.

1-1

3. Problémy s jazykom a komunikáciou

Ide o jav, ktorý sa prejavuje najbežnejšie. Mnoho ľudí, ktorí prekonali CMP majú určitý problém s jazykom alebo rečou a komunikáciou. Tento problém sa môže prejaviť buď so schopnosťou formulovať reč, písať alebo porozumieť hovorenému jazyku. Ak postihne CMP napríklad svaly na tvári, je ťažké danému človeku porozumieť, pretože schopnosť dobre artikulovať sa môže vytratiť. Pacientom, ktorí majú akékoľvek problémy s rečou, jazykom a komunikáciou sa väčšinou odporúča navštevovať logopédov a podstupovať tak jazykovú terapiu, avšak dopomôcť mu môžete aj vy, a to tréningom, konverzáciou, opakovaním a najmä poskytnite pacientovi dostatok času na to, aby povedal to, čo chce. Samozrejme všetko sa zlepší postupom času.

3-1

4. Problémy s pozornosťou a pamäťou

CMP môže poškodiť aj časti mozgu, ktoré majú za úlohu najmä činnosti spojené s pozornosťou, pamäťou, učením a vedomím. Môže sa to odzrkadliť najmä pri krátkodobej pamäti, prípadne pri schopnosti plánovania, chápania a učenia sa nových vecí. Strata pamäte je tiež bežná po jednej mozgovej príhode alebo viacerých mozgových príhodách. Veľkým pomocníkom práve pri tomto probléme je vytváranie si asociácií, spájanie jednotlivých vecí, dátumov, mien osôb a zapisovanie si.

4-1

5. Emocionálne poruchy

A nakoniec emocionálne poruchy. Pri ľuďoch, ktorí CMP prekonali môžete spozorovať stavy depresie, frustrácie, hnevu, strachu, pocit smútku, zlej nálady. Ide o jeden z faktorov, ktoré treba veľmi rýchlo riešiť a v prípade, že spozorujete takéto chovanie na pacientovi približne 2 – 5 týždňov, treba vyhľadať odborníka. Ľudia po prekonaní CMP si uvedomujú, že ich bežný život už nemusí byť taký ako predtým, hlavne keď trpia viacerými týmito problémami. Avšak je dôležité sa týmto ľuďom venovať, byť tu pre nich, vyhľadať pre nich odborníkov, dodržiavať rehabilitácie a prevenciu, upraviť stravu, prípadne zabezpečiť výživové doplnky, ktoré ich môžu vrátiť rýchlejšieho do fungovania v bežnom živote.