1

komunikacia s pacientom po CMP
pacientom po CMP pomôže aj hudba