5

cievna mozgova prihoda
CMP prekonanie v skupine