Uzatváranie banských prevádzok so štátnou pomocou

S podobným označením

Hlivák už nechce byť šéfom Úradu pre verejné obstarávanie, kandidovať preto nebude

Hlivákovi uplynie päťročné funkčné obdobie na čele úradu v polovici septembra.

Herečka Anne Heche zomrela, odpojili ju od prístrojov

Herečka 5. augusta nabúrala autom vo veľkej rýchlosti do domu v oblasti Mar Vista.

3.8.2022 (Webnoviny.sk) – 14. júla 2022 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), ako poskytovateľom dotácie a spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ako prijímateľom dotácie. Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 11 758 680 Eur je určená na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní v roku 2022. Štátna pomoc bola notifikovaná a schválená Európskou komisiou v novembri 2019 podľa pravidiel štátnej pomoci Európskej únie.

Z dotácie sú hradené mimoriadne výdavky, nesúvisiace s bežnou prevádzkou spoločnosti HBP.

Konkrétne ide o:

mimoriadne výdavky na pracovníkov, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie,
podpovrchové bezpečnostné práce vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek,
odôvodnené náklady súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít,
náklady na rekultiváciu povrchu.

Zamestnancom, s ktorými spoločnosť HBP rozväzuje pracovný pomer z organizačných dôvodov, v priamej súvislosti s vládou vyhláseným útlmovým programom, je vyplácané odstupné, prípadne aj odchodné v zmysle zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy.

Účelom poskytnutia dotácie je pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré sú spojené s uzatváraním uhoľných výrobných jednotiek: 12. ťažobného poľa bane Handlová, 7. ťažobného poľa bane Nováky, 11. ťažobného poľa bane Nováky, povrchových objektov centrálneho závodu baňa Nováky II v katastrálnom území Sebedražie a povrchových objektov centrálneho závodu baňa Handlová. Práce na uzatváraní uvedených uhoľných výrobných jednotiek sú realizované kontinuálne od začiatku roka 2022 a nadväzujú na už uskutočnené práce z rokov 2019 až 2021.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Uzatváranie baní
Zdroj: Webnoviny.sk – Uzatváranie banských prevádzok so štátnou pomocou © SITA Všetky práva vyhradené.

Odporúčame

Prezident Jun Sok-jol ponúkol KĽDR ekonomické výhody, krajina sa však musí vzdať jadrových zbraní

Ak Severná Kórea zastaví svoj program vývoja jadrových zbraní a úprimne sa zaviaže procesu denuklearizácie, Soul podľa prezidenta zareaguje obrovskými ekonomickými odmenami.

Hlivák už nechce byť šéfom Úradu pre verejné obstarávanie, kandidovať preto nebude

Hlivákovi uplynie päťročné funkčné obdobie na čele úradu v polovici septembra.

Herečka Anne Heche zomrela, odpojili ju od prístrojov

Herečka 5. augusta nabúrala autom vo veľkej rýchlosti do domu v oblasti Mar Vista.

Odporúčané články