SIS sa minulý rok zamerala na kyberbezpečnosť, z európskych zdrojov využila vyše 3,5 milióna eur

0
10

27.5.2021 (Webnoviny.sk) – Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku využila čiastku 3 506 884 eur z európskych zdrojov v rámci projektu Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. Vyplýva to z návrhu záverečného účtu tajnej služby za rok 2020, ktorý dnes vláda vzala na vedomie.

„Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie novej jednotky CSIRT-SIS a vytvorenie špecializovaných pracovísk pre komplexné riešenie problematiky kybernetickej ochrany a bezpečnosti, ako aj komplexné riešenie riadenia incidentov,” uvádza sa v dokumente.

SIS zriadila novú jednotku

Keďže SIS podľa zákona zodpovedá v rozsahu svojej právomoci za zabezpečenie vlastnej kybernetickej bezpečnosti, toto podľa dokumentu zabezpečuje aj zriadením a prevádzkovaním akreditovanej Jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (CSIRT).

„Vytvorenie ako aj samotná implementácia pracovísk CSIRT-u je realizovaná z finančných prostriedkov Európskej únie, a to prostredníctvom Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov,” uvádza sa v materiáli.

Peniaze išli najmä na modernizáciu

Pokiaľ ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tie SIS v roku 2020 podľa dokumentu využila predovšetkým na modernizáciu informačného a komunikačného systému, na obstaranie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, spravodajskej a monitorovacej techniky, alebo na modernizáciu telekomunikačnej technológie.

Tajná služba tiež podľa dokumentu investovala do obnovy zastaraného vozového parku potrebného na plnenie úloh na úseku spravodajskej činnosti.

Viac k témam: kybernetická bezpečnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – SIS sa minulý rok zamerala na kyberbezpečnosť, z európskych zdrojov využila vyše 3,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.