Policajti budú môcť od bánk vyžadovať informácie o majiteľovi platobného účtu, pomôže im to pri vyšetrovaní priestupkov

0
13

24.8.2021 (Webnoviny.sk) – Policajti majú byť pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku oprávnení vyžadovať od bánk informácie o majiteľovi platobného účtu a ich prevádzkové údaje od spoločností, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby.

Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorú ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa rezortu informácie získané prostredníctvom tohto navrhovaného oprávnenia sú potrebné najmä pri objasňovaní priestupkov páchaných formou podvodu, napríklad pri podvodných konaniach v rámci internetového predaja.

Pomôže pri objasnení prípadu

V tejto súvislosti ide podľa ministerstva o značné množstvo prípadov, keď je táto informácia kľúčová pre ich objasnenie.

„V trestnom konaní je možné tieto informácie získať, no pri objasňovaní priestupkov toto nie je možné napriek tomu, že konanie páchateľa je obdobné. Ak by sa zistilo, že páchateľ týchto viacerých skutkov je totožný, posudzovali by sa tieto skutky už ako čiastkové útoky a jeho konanie by napĺňalo znaky trestného činu,” uvádza ministerstvo.

Rezort zároveň pripomína, že mobilné telekomunikačné zariadenia slúžia aj na zabezpečenie bezhotovostného platobného styku. „Ich zneužitie vytvára priestor pre páchanie ďalšieho protiprávneho konania. Odstránením zákonnej prekážky sa zvýši objasnenosť týchto skutkov, ktoré sú v súčasnosti prakticky neodhaliteľné, čo zníži atraktivitu takýchto krádeží, a tým sa prispeje k ochrane majetku občanov,” zdôrazňuje ministerstvo.

Boj proti hybridným hrozbám

Zároveň má novela umožniť aj využívanie informačno-technických prostriedkov (napríklad odpočúvanie, pozn. SITA) v boji proti hybridným hrozbám.

„Nie vždy je možné každé jednotlivé konanie definovať ako trestný čin extrémizmu a subsumovať ho pod už uvedený dôvod na použitie informačno-technických prostriedkov. Viacero zdanlivo nesúvisiacich konaní, ktoré jednotlivo nenapĺňajú znaky trestného činu, môžu byť v spojitosti vážnou hrozbou pre vnútornú bezpečnosť Slovenskej republiky,” vysvetlilo ministerstvo s tým, že túto spojitosť odhaliť použitím iných metód alebo prostriedkov je prakticky nemožné alebo neúčinné.

„Pokiaľ nedôjde k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu, či v prípade jednotlivých konaní, alebo v ich spojitosti, nebude založená trestnoprávna zodpovednosť ich aktérov,” dodal rezort.

Viac k témam: banka, identifikácia osoby, platobný účet, policajti, telefón
Zdroj: Webnoviny.sk – Policajti budú môcť od bánk vyžadovať informácie o majiteľovi platobného účtu, pomôže im to pri vyšetrovaní priestupkov © SITA Všetky práva vyhradené.