Oznamovatelia korupcie by mali byť lepšie chránení, prísnejšie sankcie majú odrádzať od ich postihovania

S podobným označením

Zo základne v okupovanom Berďansku hlásili výbuchy a vypukol veľký požiar

Po troch výbuchoch nasledovalo 15 menších explózií.

Kampaň Generátory nádeje má pomôcť Ukrajincom prekonať zimu

Belgická ministerka pre vnútorné záležitosti Annelies Verlindenová dúfa, že k iniciatíve sa pripojí i dvesto najväčších európskych miest.

Zelenskyj prijal troch slovenských ministrov, do Kyjeva neprišli s prázdnymi rukami (foto)

Od začiatku ruskej invázie už Slovensko venovalo Ukrajine pomoc v celkovej hodnote, vrátane tohto balíka, približne 167,8 milióna eur.

Turecko hrozí blokovaním členstva Fínska v NATO, je stále znepokojené aktivitami kurdských militantov

Turecko hrozí blokovaním členstva Fínska v NATO, ak nesplní jeho požiadavky týkajúce sa kurdských militantných skupín či vývozu zbraní.

20.11.2022 (Webnoviny.sk) – Sankcie za postihovanie oznamovateľov korupcie by sa od januára budúceho roku mali zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú odobrila vláda.

Konkrétne by sa napríklad za neoprávnený pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi alebo za vyzradenie jeho identity mala pokuta pre zamestnávateľa zvýšiť z 2000 eur na 6000 eur.

Úrad bude môcť pokutu zvýšiť

Pri opakovaní priestupku do dvoch rokov by mal mať Úrad na ochranu oznamovateľov právomoc uložiť pokutu do výšky 12 000 eur.

V prípade zamestnávateľa, ktorý vnútorne neupraví postup pri nahlasovaní korupcie, prípadne neoznámi nahlasovateľovi výsledok preverovania jeho podnetu, sa má pokuta zvýšiť z 20 000 eur na 30 000 eur.

Pokiaľ neurčí zodpovednú osobu za prijímanie oznámení alebo nepreverí každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, prípadne pokiaľ nebude o veci zachovávať mlčanlivosť, môže byť potrestaný pokutou do výšky 100 000 eur.

Úrad bude navyše podľa návrhu môcť pri opakovanom porušení predmetných povinností do dvoch rokov pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

Chrániť môžu aj blízku osobu

Pokutu do 100 000 eur bude možné uložiť aj v prípade, že zamestnávateľ urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, hrozí postihom oznamovateľovi, pokúsi sa o postih alebo postihne oznamovateľa v súvislosti s podaním oznámenia.

Navrhované sprísnenie sankcií je podľa predkladateľa novely, ktorým je Úrad vlády SR potrebné vnímať v kontexte požiadavky európskej smernice, ktorá stanuje povinnosť pre členské štáty prijímať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uplatniteľné na fyzické alebo právnické osoby.

„Platnú právnu úpravu výšky sankcií v tomto smere nebolo možné považovať za dostatočne odradzujúcu a z tohto dôvodu sa navrhujú vyššie sankcie za porušenie zákona,” dodal Úrad vlády SR.

Zároveň sa ochrana zo strany úradu môže poskytnúť nielen oznamovateľovi, ale aj blízkej osobe oznamovateľa, ktorá bola postihnutá v súvislosti s oznámením, prípadne osobe, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením.

Viac k témam: Korupcia, oznamovatelia protispoločenskej činnosti, whistlebloweri
Zdroj: Webnoviny.sk – Oznamovatelia korupcie by mali byť lepšie chránení, prísnejšie sankcie majú odrádzať od ich postihovania © SITA Všetky práva vyhradené.

Odporúčame

Ruská Duma schválila návrh zákona zakazujúceho náhradné materstvo pre cudzincov

Služby náhradných matiek v Rusku môžu podľa návrhu využívať len zosobášení ruskí občania alebo slobodné ruské ženy, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu porodiť dieťa.

Zo základne v okupovanom Berďansku hlásili výbuchy a vypukol veľký požiar

Po troch výbuchoch nasledovalo 15 menších explózií.

Kampaň Generátory nádeje má pomôcť Ukrajincom prekonať zimu

Belgická ministerka pre vnútorné záležitosti Annelies Verlindenová dúfa, že k iniciatíve sa pripojí i dvesto najväčších európskych miest.

Zelenskyj prijal troch slovenských ministrov, do Kyjeva neprišli s prázdnymi rukami (foto)

Od začiatku ruskej invázie už Slovensko venovalo Ukrajine pomoc v celkovej hodnote, vrátane tohto balíka, približne 167,8 milióna eur.

Turecko hrozí blokovaním členstva Fínska v NATO, je stále znepokojené aktivitami kurdských militantov

Turecko hrozí blokovaním členstva Fínska v NATO, ak nesplní jeho požiadavky týkajúce sa kurdských militantných skupín či vývozu zbraní.

Odporúčané články