NAKA by sa mala zamerať na finančné vyšetrovanie, Hegerov plán navrhuje vytvoriť aj novú službu

0
6

5.10.2020 (Webnoviny.sk) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) by sa mala prioritne zaoberať finančným vyšetrovaním, preverovaním pôvodu majetku, odhaľovaním a vyšetrovaním legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, identifikáciou štruktúr, ktoré sú do týchto činnosti zapojené a nelegálnym odčerpávaním peňazí poskytovaných z rôznych európskych alebo z národných zdrojov.

Konštatuje to návrh reformy tejto policajnej zložky obsiahnutý v reformnom dokumente Moderné a úspešné Slovensko, ktorý v pondelok zverejnilo Ministerstvo financií SR.

Vyšetrovanie aj úradníkov a politikov

„Cieľom reformy NAKA je znemožniť využívanie krajiny ako vstupnej brány do finančného a ekonomického prostredia zločineckými medzinárodnými organizáciami mimo Európskej únie,“ uvádza sa v dokumente.

NAKA by sa podľa dokumentu mala zaoberať identifikovaním štruktúry, schémy a osôb, ktoré sa do zločineckých schém zapájajú, a to vrátane štátnych úradníkov a politických predstaviteľov.

„Ďalej bude identifikovať trestnú činnosť, ktorá takéto finančné prostriedky produkuje a legalizuje, vrátane korupčného správania pracovníkov štátnej správy, ktoré tieto vyššie spomenuté schémy umožňujú realizovať,“ konštatuje materiál.

NAKA má podľa návrhu tiež spolupracovať s výborom expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu (Moneyval) s cieľom zistiť, na aké účely sa takto získané a preprané finančné prostriedky používajú a identifikovať prienik nadnárodného zločinu do štruktúr SR.

Kybernetické útoky

Dokument tiež navrhuje vytvorenie novej služby kriminalistickej techniky zahŕňajúcej profesionálnu ohliadku miesta činu priemyselných havárií, ekologických a iných katastrof veľkého rozsahu.

„Bude vykonávať zaisťovacie úkony pri kybernetických útokoch, zaisťovanie počítačov a analýzu dát, využívajúc digitálne stopy podľa trestného práva,“ uvádza sa v materiáli. V rámci reformy úradu medzinárodnej policajnej spolupráce sa tiež má vytvoriť centrála na získavanie informácií súvisiacich s medzinárodným zločinom.

„Pre boj proti praniu špinavých peňazí je potrebné vytvoriť register bankových účtov, ktorý by zabezpečoval komunikáciu medzi finančnou spravodajskou jednotkou, orgánmi činnými v trestnom konaní (NAKA, prokuratúra) a prípadne finančným riaditeľstvom,“ zdôrazňuje materiál.

Cieľom navrhovanej reformy by malo byť do roku 2024 zvýšiť podiel objasnenosti trestných činov vyšetrovaných NAKA o 15 percent a tiež znížiť nedôveru v políciu, ktorá momentálne dosahuje úroveň 55 percent.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Plán obnovy
Zdroj: Webnoviny.sk – NAKA by sa mala zamerať na finančné vyšetrovanie, Hegerov plán navrhuje vytvoriť aj novú službu © SITA Všetky práva vyhradené.