Mikas vydal odporúčania pre návštevu pápeža na Slovensku. Čo robiť, ak máte príznaky respiračného ochorenia?

0
19

7.9.2021 (Webnoviny.sk) – Hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval ľudí, aby sa nezúčastnili na stretnutí s pápežom, ak pociťujú príznaky respiračného ochorenia. Vyplýva to zo súboru odporúčaní pre organizátorov a účastníkov podujatí spojených s návštevou pápeža Františka, ktorý pripravil Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Dôsledná kontrola dodržiavania opatrení

Organizátorom odporúčajú zabezpečiť dôslednú a nepretržitú kontrolu dodržiavania opatrení a vyčleniť dostatok personálu, ktorý bude priebežne dohliadať na dodržiavanie odstupov a prekrytie horných dýchacích ciest. Tlačovú správu poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.

Viac o téme: Návšteva pápeža Františka na Slovensku

Ako ďalej uviedli, v rámci jedného hromadného podujatia je možné použiť len jeden režim (očkovaní, OTP alebo základ).

„Ak súčasne zorganizujete viaceré hromadné podujatia s rôznymi režimami, dbajte na ich dôsledné oddelenie tak, aby nedochádzalo k miešaniu účastníkov. To sa týka nielen samotného podujatia, ale aj príchodu a odchodu. Zabezpečte oddelené vstupy s čo najväčšou vzdialenosťou od seba,“ pokračoval Mikas v odporúčaniach pre organizátorov.

Dezinfekcia rúk pre návštevníkov

Podľa ÚVZ SR by mali organizátori pred vstupom na podujatie zabezpečiť dezinfekciu rúk pre návštevníkov. Navyše každý sektor musí mať vlastnú infraštruktúru: hygienické zariadenia, predajne občerstvenia, stánky a podobne.

Organizátori a obsluha takisto musia zotrvať v danom sektore a neprechádzať z jedného do druhého.

„Všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na hromadnom podujatí, musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom, a to aj v exteriéri. Ak sa niektoré podujatie bude konať v okrese v 1. stupni ohrozenia (červená), organizátor musí mať zoznam účastníkov s telefonickým alebo mailovým kontaktom; po 14 dňoch od podujatia je ho povinný zničiť,“ dodal vo výzve k organizátorom Mikas.

Správne nasadené rúško alebo respirátor

Verejnosti hlavný hygienik odporúča na prepravu používať individuálnu dopravu, teda osobné autá, v prípade mesta uprednostniť bicykle alebo chôdzu.

V prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy noste správne nasadené rúško alebo respirátor. Ak je to možné, vyhnite sa sedeniu s cudzími osobami. Ak to nie je nevyhnutné, v prostriedkoch hromadnej dopravy odporúčame nekonzumovať jedlá a nápoje,“ skonštatoval ÚVZ SR s tým, aby účastníci obmedzili pohyb len na miesto podujatia a naspäť.

Počas podujatia odporučil úrad nosiť správne nasadené rúško alebo respirátor aj v exteriéri. To platí aj pre očkovaných či testovaných ľudí. „Dodržiavajte pokyny organizátorov a potrebné hygienické pravidlá a upozornite ich, ak uvidíte porušovanie protiepidemických opatrení,“ dodal ÚVZ SR a odporučil po podujatí obmedziť kontakty s inými ľudmi a sledovať svoj zdravotný stav.

Viac k témam: COVID-19, hlavný hygienik SR, Koronavírus, návšteva pápeža Františka na Slovensku
Zdroj: Webnoviny.sk – Mikas vydal odporúčania pre návštevu pápeža na Slovensku. Čo robiť, ak máte príznaky respiračného ochorenia? © SITA Všetky práva vyhradené.