Matrika odmietla zaevidovať zmenu pohlavia, Krajský súd v Banskej Bystrici musí opätovne rozhodnúť

S podobným označením

Strana Za ľudí poslala Hegerovi list o aktuálnej politickej situácii a pripomína, že Žilinku nevolili

V liste vyzýva aby sa o návrhu novely Trestného zákona hlasovalo pred hlasovaním o návrhu rozpočtu SR na rok 2023.

Druhý deň na ITAPA 2022: Malé kroky vedú k veľkému úspechu

Štátne IT je tu v prvom rade od toho, aby bolo proaktívne a slúžilo ľuďom. Je nevyhnutné realizovať potrebné kroky, ktoré ho posúvajú vpred, no najmä bližšie k ľuďom.

Karas nevidí dôvod zrušiť paragraf 363, vyjadril sa aj k znižovaniu trestov za majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť

Minister spravodlivosti Viliam Karas taktiež informoval, že momentálne má na stole novely dvoch trestných kódexov trestného zákona a trestného poriadku.

14.11.2022 (Webnoviny.sk) – Najvyšší správny súd SR zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala ochrany svojich práv proti opatreniu matriky v meste Zvolen. Vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie.

Ako informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol, žalobkyňa v roku 2019 požiadala matriku, aby zapísala do príslušnej evidencie, okrem iného, aj zmenu jej pohlavia z mužského na ženské. Matrika žiadosti žalobkyne nevyhovela s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k ukončeniu zmeny pohlavia chirurgickým zákrokom.

Súd sa tomu nevenoval detailnejšie

„Krajský súd v Banskej Bystrici tento záver matričného úradu svojím rozsudkom potvrdil, avšak bez detailnejšieho odôvodnenia. Najvyšší správny súd SR sa však s takýmto právnym názorom orgánu verejnej správy, resp. krajského súdu nestotožnil,” povedal Hajtol.

Žalobkyňa podľa neho síce k žiadosti o zmenu pohlavia adresovanej matrike nepriložila doklad o chirurgickej zmene pohlavia, keďže tou naozaj v danom čase ešte neprešla, na strane druhej však kasačný súd v rámci svojho rozhodovania v tejto veci dospel k záveru, že všeobecne záväzná právna úprava SR v rozhodnom čase neurčovala, akými dokladmi sa u žiadateľa preukazuje zmena pohlavia pre účely realizácie zmien v matrike, resp. čo takéto potvrdenie o zmene pohlavia má obsahovať, kto ho vydáva, ako ani to, že dôkazom o zmene pohlavia má byť výlučne chirurgický zákrok.

Krajský súd sa však podľa NSS SR týmto otázkam detailnejšie nevenoval a fakticky iba bez ďalšieho akceptoval argumentáciu žalovaného.

Chirurgického zákrok nie je potrebný

Právny názor krajského súdu, ktorý striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, NSS SR podľa hovorcu neakceptoval.

„Najvyšší správny súd SR pritom poukázal aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva v takýchto alebo obdobných veciach,” uviedol Hajtol s tým, že v ďalšom konaní bude preto úlohou krajského súdu opätovne dôsledne posúdiť a riadne odôvodniť predmetnú právnu otázku, a to s prihliadnutím na to, že všeobecne záväzná právna úprava SR v žiadnom ustanovení explicitne neurčuje, že pre verejnomocenskú akceptáciu zmeny pohlavia je potrebná realizácia chirurgického zákroku (kastrácia) a neobsahuje ani podrobnú úpravu týkajúcu sa lekárskeho potvrdenia, na základe ktorého sa takáto zmena pohlavia má v evidencii realizovať.

„Krajský súd pri svojom rozhodovaní bude pritom povinný prihliadať aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa vo svojej judikatúre už obdobnými otázkami zaoberal,” dodal hovorca.

Viac k témam: Rozsudok, Žaloba, Zmena pohlavia
Zdroj: Webnoviny.sk – Matrika odmietla zaevidovať zmenu pohlavia, Krajský súd v Banskej Bystrici musí opätovne rozhodnúť © SITA Všetky práva vyhradené.

Odporúčame

Strana Za ľudí poslala Hegerovi list o aktuálnej politickej situácii a pripomína, že Žilinku nevolili

V liste vyzýva aby sa o návrhu novely Trestného zákona hlasovalo pred hlasovaním o návrhu rozpočtu SR na rok 2023.

Druhý deň na ITAPA 2022: Malé kroky vedú k veľkému úspechu

Štátne IT je tu v prvom rade od toho, aby bolo proaktívne a slúžilo ľuďom. Je nevyhnutné realizovať potrebné kroky, ktoré ho posúvajú vpred, no najmä bližšie k ľuďom.

Karas nevidí dôvod zrušiť paragraf 363, vyjadril sa aj k znižovaniu trestov za majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť

Minister spravodlivosti Viliam Karas taktiež informoval, že momentálne má na stole novely dvoch trestných kódexov trestného zákona a trestného poriadku.

Odporúčané články