Výpočet BMI indexu

Index telesnej hmotnosti (BMI) je meranie hmotnosti osoby s ohľadom na jej výšku. V pravom zmysle slova je to skôr indikátor ako priame meranie celkového telesného tuku osoby. BMI častejšie koreluje s celkovým telesným tukom. To znamená, že so zvyšujúcim sa skóre BMI sa zvyšuje aj celkový telesný tuk človeka. Ako si vypočítate BMI index? Prečo je tento index dôležitý?

Zistite svoj BMI index

Výpočet BMI

Existuje množstvo voľne dostupných tabuliek na internete, pomocou ktorých si viete vypočítať BMI index. Avšak, istotou je jeho výpočet pomocou matematického vzorca, ktorý využívame aj v rámci našej BMI kalkulačka:

BMI = hmotnosť v kg / výška v m2

BMI je však nie jedným z nástrojov, ktoré sa používajú na výpočet zdravotného rizika. Pri posudzovaní zdravotných rizík sa berú do úvahy aj ďalšie faktory, ako napríklad krvný tlak, hladina cholesterolu, hladina cukru v krvi, rodinná anamnéza srdcových chorôb, vek, pohlavie, obvod pásu, úroveň fyzickej aktivity, stav menopauzy, fajčenie a pod. Nevýhodou BMI indexu je, že neposkytuje aktuálne informácie o zložení tela, ako je množstvo svalov, kostí, tuku a iných tkanív. Tieto parametre závisia od veku, pohlavia, stavby, tela či životného štýlu.

Tak napríklad, osoby s veľmi nízkym percentom telesného tuku by mohli mať rovnaké skóre BMI ako niekto s nadváhou. Starší a krehký človek môže byť v normálnej váhovej kategórii, pretože má malú svalovú hmotu a vysoké percento telesného tuku. BMI sa tak výrazne líši aj v závislosti od veku jedinca. Preto je potrebné starostlivo vyhodnotiť a interpretovať BMI index detí s mohutnou alebo drobnou stavbou tela, tehotných žien, ale aj svalnatých jedincov.

Výpočet BMI sa používa na kategorizáciu osôb s podváhou, normálnou váhou, s nadváhou alebo obezitou na základe veku:

BMI menej ako 18,5

Hodnota BMI menšia ako 18,5 znamená, že máte nízku váhu, respektíve podváhu. V najbližšej dobe by ste tak možno mali pribrať na váhe. Požiadajte o radu svojho lekára alebo dietológa.

BMI 18,5 – 24,9

Hodnota BMI 18,5 – 24,9 znamená, že v rámci vašej výšky máte zdravú váhu. Udržiavaním zdravej hmotnosti znižujete riziko vzniku závažných zdravotných problémov.

BMI 25 – 29,9

Hodnota BMI 25 – 29,9 naznačuje, že máte miernu nadváhu. Zo zdravotných dôvodov vám preto odporúčame schudnúť. Požiadajte o radu svojho lekára alebo dietológa.

BMI nad 30

Hodnota BMI nad 30 znamená, že máte nadváhu. V prípade, že nezačnete chudnúť, vaše zdravie môže byť ohrozené. Odporúčame poradiť sa so svojím lekárom alebo dietológom.

Prečo je BMI index dôležitý? 

Keďže BMI je ukazovateľom celkového telesného tuku, u mnohých jednotlivcov sa využíva ako ukazovateľ zdravotného rizika. BMI index používajú zdravotnícki pracovníci na odhalenie problémov s váhou pacientov, teda na zistenie, či má daný jedinec nadváhu alebo trpí obezitou. Aké zdravotné problémy dokáže BMI index detekovať?

 • vysoký krvný cholesterol
 • iné poruchy lipidov
 • cukrovka typu 2
 • ochorenie srdca
 • cievna mozgová príhoda
 • vysoký krvný tlak
 • niektoré druhy rakoviny
 • choroba žlčníka
 • spánkové apnoe a chrápanie
 • predčasná smrť
 • osteoartritída a ochorenie kĺbov